نوع و قالب فعاليتهاي تعريف شده بنياد منطبق با اهداف و سياستهاي كلان در 6 عنوان تعريف مي شود

تعيين قلمرو مطالعات ايران شناسي و تدوين تعاريف و مفاهيم در هر دوره

تعيين اولويتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي

بررسي راههاي مشاركتي و حمايتي در تحقيقات

گردآوري منابع، مراجع مدارك و بانكهاي اطلاعاتي

 نقد و بررسي تحقيقات ايران شناسي

عرضه دستاوردهاي مطالعاتي و تحقيقاتي ايران شناسي 


  کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩٣
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر
  طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات