واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی
کتابشناسی مطالعات زرتشتی
گردآوری و تدوین : مریم السادات میرحیدری
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی چاپ اول 1397
تعداد صفحات 568ص
قیمت : 850000 ریال
آیین زرتشت یکی از کهن ترین ادیان جهان به شمار می آید که به عنوان دینی اخلاقی و تاثیرگذار بر تمدن بشری و گستره تاریخی آن، همواره مورد توجه پژوهشگران و دین پژوهان بوده است. با توجه به دامنه گسترده مطالعات انجام یافته بر روی تاریخ و فرهنگ زرتشتی و ضرورت بازشناسی این منابع و پژوهشها ، بنیاد ایرانشناسی بر آن شد تا کتابشناسی کاملی از آثار، پژوهشها و مطالعات ایرانی و غیرایرانی در این زمینه را جمع آوری و تدوین کند. کتاب حاضر با عنوان «کتابشناسی مطالعات زرتشتی»، دومین مجلد از سری کتابشناسیهای ادیان، آیین ها و کیشهای ایرانی است که زیر نظر معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، تهیه و تدوین شده است. این کتابشناسی با دربرگرفتن5756 مدخل در قالب های کتاب، مقاله و پایان نامه فارسی، نخستین کتابشناسی مستقل مطالعات زرتشتی در ایران است که تمامی منابع مرتبط با این آیین را در 15 فصل موضوعی شامل؛ زرتشت، متون دینی، اصول و عقاید زرتشتی، آیین ها و آداب رسوم زرتشتی، کلیات و تاریخ، اخلاق، عرفان و فلسفه زرتشتی، دین زرتشتی و ادبیات فارسی، دین زرتشتی، اسلام و سایر ادیان، پارسیان هندوستان، مغان، هنر و معماری زرتشتی، آتشکده ها و نیایشگاه های زرتشتی و ... گردآوری کرده است. به دلیل گستردگی منابع و تنوع بسیار مطالعات انجام شده بر روی این موضوع، بخش نخست این کتابشناسی به منابع فارسی و بخش دوم به منابع لاتین اختصاص یافته است. قطعاً این کتابشناسی در پیشبرد تحقیقات و آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با منابع مرتبط با آن سودمند خواهد بود.
واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی
واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی
تدوین و تألیف: دکتر پوران طاحونی (عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌شناسی)
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی چاپ اول 1397
تعداد صفحات 604ص
قیمت : 850000ریال
ایران‌شناسی یا مطالعات ایرانی از شاخه‌های دانش خاورشناسی است و به مجموعه‌ای از مطالعات منظم و علمی وجوه گوناگون تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران اطلاق می‌شود. تاریخ دانش ایران‌شناسی همچون دیگر شاخه‌های خاورشناسی (اسلام‌شناسی، هندشناسی، ترک‌شناسی و مصرشناسی) به تاریخ روابط غرب با شرق (ایران) و از نظر زمانی به پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد و در طول تاریخ، مطالعه و تعریف شرق توسط غرب، با اوج و فرودهایی تا به امروز ادامه می‌یابد. بسیاری از پژوهشگران، اغراض و اهداف سیاسی کشورهای غربی در پژوهش‌های شرق‌شناسی را مورد نقد قرار داده و به بازنویسی تاریخ و شناخت فرهنگ خود اقدام کرده‌اند. در همین راستا، از ابتدای قرن بیستم، پژوهشگران ایرانی نیز به حوزه مطالعات ایران‌شناسی وارد شدند و در جهت شناخت ایران از منظر درون و خودشناسی تلاش کردند. با چنین رویکردی، مرکز علمی پژوهشی «بنیاد ایران‌شناسی» تأسیس و رشته دانشگاهی «ایران‌شناسی» برای اولین‌بار در کشور طراحی و با پذیرش دانشجو از سال 1383 خورشیدی در بنیاد ایران‌شناسی به اجرا در آمد. رشته «ایران‌شناسی» همانند بسیاری دیگر از رشته‌هایِ جدیدِ دانشگاهی، در فرآیند توسعه دانش و در پیوند شاخه‌های متعدد علوم تولد یافت، از اینرو تعریف و تبیین مفاهیم، فلسفه، روش و قلمرو این دانش و تهیه و تأمین منابع مطالعاتی آن، همچون دیگر رشته‌های نوپدید، چالش مستمری برای دانشگاهیان به شمار می‌رود. واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی انگلیسی – فارسی به عنوان منبع مطالعاتی این رشته و با هدف آشنایی دانشجویان با گستردگی موضوعی، حوزه‌ها و واژگان تخصصی رشته ایران‌شناسی و بی‌نیازی دانشجویان از مراجعه به کتاب‌های متعدد و کاربرد در انتخاب موضوع و نگارش پایان نامه های تحصیلی، تهیه و تدوین شد. «واژه‌نامه توصیفی ایران‌شناسی» شامل 4000 مدخل از حوزه‌های متنوع تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران از دوران پیش‌ازتاریخ تاکنون و در بستر گسترده جغرافیای فرهنگی ایران است. در انتخاب واژه‌ها گرایش‌های رشته ایران‌شناسی در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکترا مد نظر بود.
کتابشناسی مطالعات مهر پرستی
کتابشناسی مطالعات مهرپرستی (میترایی)
گردآوری و تدوین: مریم السادات میرحیدری
انتشارات بنیاد ایرانشناسی، چاپ اول، 1397
تعداد صفحات 152 ص
قیمت : 425000ریال
ادیان و کیشهای ایرانی از جمله منابع فرهنگ و تمدن بشری و مذاهب آیینی و کهنی است که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران جهان بوده است. از جمله این ادیان کهن و باستانی ایرانی میتوان به آیین مهرپرستی یا میتراییسم، دین زردشت، آیین مانی و آیین مزدک اشاره کرد.
از آنجا که سیر مطالعات انجام گرفته در این حوزه موضوعی، در جامعه امروز ایران و حتی دانشجویان مطالعات ایرانی چندان شناخته شده نیست، بنیاد ایرانشناسی بر آن شد تا با توجه به ضرورت بازشناسی پژوهشهای انجام یافته درباره ادیان، آیینها و کیشهای ایرانی؛ کتابشناسیهای کاملی از آثار، پژوهشها و مطالعات ایرانی و غیرایرانی در این زمینه را تدوین نماید.
کتاب حاضر نخستین مجلد از سری کتابشناسیهای ادیان، آیینها و کیشهای ایرانی است که زیر نظر معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، تهیه و تدوین شده است. این کتابشناسی با دربرگرفتن 1197 مدخل در قالبهای کتاب، مقاله و پایان‌نامه فارسی و لاتین، نخستین کتابشناسی مستقل مهرپرستی / میتراییسم در ایران است که تمامی منابع مرتبط با منابع مهری را از لحاظ تاریخی، فرهنگی، مکانهای تاریخی و باستانی، آداب و رسوم مذهبی، آیینی و مذهبی و ... گردآوری کرده است. قطعاً این کتابشناسی در پیشبرد تحقیقات و آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با منابع مرتبط با آن سودمند خواهد بود.
صنایع دستی
اصطلاح‌نامه‌ صنایع دستی و هنرهای سنتی «خط و کتابت»
مجری طرح: حمید افشار، ندا صحراپیما
انتشارات بنیاد ایران شناسی، چاپ اول: 1396
قطع: رحلی ، تعداد صفحات: 112 ، بها: 500000 ریال
اختراع خط یکی از دستاوردهای عظیم تاریخ بشریت است . قرائن تاریخی نشان می‌دهد که نخستین خط شناخته شده غیرتصویری در ایران پدید آمده و بعدها به نقاط دیگر راه یافته است. تکامل خطوط رایج در حوزه حکومت اسلام نیز بدست ایرانیان انجام گردید. خط مردمان شبه جزیره عربستان در زمان ظهور اسلام عزیز و پیامبری حضرت محمد (ص) فاقد ویژگی‌های لازم برای فهم صحیح کتابت و یا خوشنویسی بود. فصل و وصل و اعراب و اعجام در مراتب نگارش این خط نقشی نداشت، لیکن رفته رفته دانشمندان مسلمان ایرانی، در نقش استادانی چیره دست در حلقه‌های درس مسجدالحرام ظاهر می‌شدند و سهم بزرگی از تکوین خط حجازی را به خود اختصاص دادند. خط و خوشنویسی اسلامی چه در وصف اقلام عربی و چه در وصف اقلام ایرانی، مشحون از نام و نشان دانشمندان و هنرمندان ایرانی است. ایرانیان نه تنها در کمال رساندن خطوط اسلامی تأثیرگذار بودند بلکه در هر خط شیوه کم و بیش مختص به خود داشتند. ابداع قلم نستعلیق که به حق عروس اقلام اسلامی نام گرفته است، مهمترین اقدام هنرمندان ایرانی در امتزاج اقلام نسخ و تعلیق برای زیبا نگاشتن به شمار می‌رود. کتاب خط و کتابت، ششمین اثر از مجموعه اصطلاح‌نامه‌های صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی با 1498 مدخل در باب کتابت، خوشنویسی و واژگان مربوط بدانهاست.
سفال و سنگ
اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی «سنگ و سفال»
مجری طرح: ندا صحراپیما، فائزه عقیقی، حمید افشار
انتشارات بنیاد ایرانشناسی، چاپ اول، 1396
قطع: رحلی ، تعداد صفحات: 148 ، بها: 650000 ریال
ساخت افزارهای گوناگون از دوران پیش از تاریخ با دستان بشر نسبتی ناگزیز داشته‌اند. بی‌شک ابزارهای سنگی به عنوان کهن‌ترین بدایع بشری برای به خدمت گرفتن مواهب زمین، نقطه عطفی در ظهور صنایع دستی و هنرهای سنتی و در عین حال مظهری از بلوغ توامان فکر و جوارح انسانی به شمار می‌روند. فاصله زمانی قابل تامل در ظهور پدیده‌ای به نام سفال و ابعاد مختلف شناخت انسان از طبیعت پیرامون، پرسش‌های پرشماری را از کیفیت زندگی انسان روی زمین ایجاد می‌کند. سنگ و سفال وجوه مشترک بسیاری دارند. از جمله: هر دو به دلیل خویشاوندی مستقیم با زمین، در دسترس‌ترین مواد در اختیار انسان برای خلق ابزارآلات، ادوات و ظروف به شمار می‌روند و هر دو از جنبه‌های مهم و سه گانه مورد نظر انسان در پدید آوردن دست ساخته‌ها شامل جنبه مالکیتی و کاربردی، اعتقادی و زیبایی شناختی برخوردارند. جایگاه ارزشمند سنگ و سفال تا به امروز، به رغم حضور صنایع جدید، به دلیل شناخت بیشتر مردمان معاصر از ارزش ذاتی سنگ و سفال، جایگاه ارزشمند این مواد در قالب صنایع دستی و هنرهای سنتی تا به امروز محفوظ مانده و همچنان مورد اعتنا و توجه بسیار است. اثر حاضر، جلد هفتم از مجموعه اصطلاح‌نامه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با 1654 مدخل در زمینه سنگ و سفال است.
خلیج فارس
خلیج فارس، قلب جهان
تألیف: محمدحسن نامی
انتشارات بنیاد ایران شناسی، چاپ اول: 1394
قطع: وزیری ،تعداد صفحات: 228 ، بها: 550000 ریال
این کتاب در واقع تحلیل و تبیینی است بر مدل ژئواكونومیكی- ژئو استراتژیكی خلیج فارس، كه پس از بیان پیشگفتار و مقدمه بعنوان مدخل بحث، به بیان موقعیت جغرافیایی خلیج فارس، سیر تاریخی و اهمیت استراتژیكی آن جهت كنترل این آبراه از دوران باستان تاكنون و همچنین اهمیت تجاری و نقش آن در حیات سیاسی و تداوم حكومتهای پیرامونی آن میپردازد و در ادامه بحضور قدرتهای بیگانه پس از رنسانس (پرتغال، هلند، فرانسه، انگلیس و در نهایت آمریكا) اشاره دارد، كه چشم طمع به بهره‌برداری بلامانع از این منطقه داشته‌ و با آغاز عصر ژئواكونومیك و طرح مسئله انرژی و امنیت و استفاده از آن، بحضور آمریكا، انگلیس، چین و ناتو در این منطقه اشاره میکند؛ كه جهت دستیابی به اهداف نظامی و راهبردی خود به تأسیس پایگاههای نظامی در این منطقه و پیرامون آن از جمله بحرین، شبه جزیره المسندام عمان، عربستان، كویت، قطر، عراق و امارات متحده عربی رو آورده‌اند.
همچنین در این نوشتار بر این موضوع که: چگونه آمریكا در رأس استثماگران غربی با محوریت برقراری نظم یكجانبه امنیتی برای خود، در عرصه سیاسی ـ نظامی، به ایفای نقش میپردازد، پرداخته شده است. در ادامه، اهمیت موقعیت و جایگاه ژئواكونومیك خلیج‌فارس و انطباق ژئواستراتژی قدرتهای بزرگ و پایگاههای نظامی آنان مورد بررسی قرار گرفته و چنین نشان داده میشود كه، ایران نیز جهت حفظ امنیت این منطقۀ حساس با ایجاد نظام امنیت جمعی و ایجاد یك نهاد امنیتی ویژه، جهت استمرار انرژی و ایجاد سازمان ضدتروریستی منطقه، به ایفای نقش میپردازد؛ تا چهار عامل برجستۀ موقعیت جغرافیایی و اقتصادی (نفت و گاز) و بازار مصرف و در نهایت بُعد فرهنگی این منطقه را از گزند استعمارگران و سودجویان بیگانه در امان بدارد. حال آنكه قدرتهای بزرگ و جهانخواران طماع به سركردگی آمریكا همواره با بهانه‌‌هایی چون مسئله هسته‌ای ایران و تأمین امنیت خلیج فارس در پی مداخله و دست‌اندازی به این منطقه هستند و با دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیك و مرزی و برقراری ناامنی در پی ‌بهره‌جویی از منابع نفتی و گازی و منابع غذایی و محصولات پتروشیمی و تجاری و معادن و دیگر نعمات این منطقه میباشند..
مساجد دیرینه سال
مساجد دیرینه سال استان آذربایجان غربی»
سرپرست طرح در شعبه آذربایجان‌غربی: محمد اشتری؛ ناظر طرح: مجتبی رضایی‌سرچقا
طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی: حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایرانشناسی، چاپ اول، 1392
قطع: رحلی بزرگ ، تعداد صفحات: 356 ، بها: 1780000 ریال
كتاب مساجد دیرینه سال استان آذربایجان غربی پژوهشی گروهی است، با طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی دكتر حسن حبیبی، راجع به گذشته و حال مساجد دیرینه سال استان آذربایجان غربی، كه به‌همت پژوهشگران بومی بنیاد ایران‌شناسی در شعبه آذربایجان غربی، در سالهای 1391-1389 صورت گرفته و در سال 1392 بچاپ رسیده است. این كتاب تحقیقی جامع راجع به 72 مسجد قدیمی، با قدمت بالای 70 سال، در شهرستانهای ارومیه، اشنویه، بوكان، تكاب، خوی، سردشت، سلماس، سیه‌چشمه، ماكو، مهاباد، میاندوآب و نقده است، که بطور منظم اما مجزا، به بررسی مساجد با قدمتی بیش از 70 سال در هر شهر پرداخته و در عین حال محتوا و دادههای یك مسجد منفك و مستقل و بدون وابستگی به مطالعۀ دیگر مساجد است.
در معرفی هر مسجد علاوه بر شناسنامه، موقعیت و راههای دسترسی به مسجد، تاریخچه و شرحی از مرمتهای انجام شده در آن ارائه شده است. همچنین تمام اجزای بنای كنونی هر مسجد توصیف شده و توضیحاتی راجع به بانیان و متولیان، ائمه جمعه و خادمان و نیز فعالیتهای مذهبی و فرهنگی انجام شده در گذشته و حال مسجد، از نظر گذرانده میشود.
كتاب در سه بخش مقدمه و مساجد دیرینه سال و پیوستها تدوین شده است. در بخش اول، و در مقدمه كتاب به چگونگی تدوین كتاب بقلم زنده‌یاد دكتر حسن حبیبی پرداخته شده است. در بخش دوم، شرح 72 مسجد استان بترتیب حروف الفبا ارائه شده است. در بخش سوم، فهرست نامهای دوم و سوم و قدمت هریك، فهرست ملحقات،‌ فهرست مساجد ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و سرانجام كتابنامه گنجانده شده است.
فرش
اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی «فرش‌بافی»
مجری طرح: فائزه عقیقی
انتشارات بنیاد ایران شناسی، چاپ اول: 1394
قطع: رحلی ، تعداد صفحات: 216 ، بها: 970000 ریال ریال
فرش‌بافی یکی از هنرهای سنتی و اصیل ایرانی است، که ریشه در فرهنگ غنی این مرز و بوم دارد. بافت فرش با رعایت جزئیات نقش و طرح و تناسب رنگها از اصالت هنر در نزد ایرانیان نشان دارد؛ و در حقیقت، هر نقشه و طرح در فرشهای دستباف هر منطقه، گوشه‌ای از فرهنگ،‌ ارزشها و حتی تاریخ آن منطقه را حکایت میکند. آنچه در این مجموعه پیش‌روی خواننده علاقه‌مند قرار میگیرد، با مطالعه و بررسی 177 منبع و بررسی دقیق کارشناسان این موضوع گردآوری و تنظیم شده است. در این واژه‌نامه حدود 3740 مدخل درباره انواع طرحها، نقشه‌ها و گره‌های فرش و سایر بافته‌های داری، ‌تمامی ابزارآلات مورد استفاده در این هنر و همچنین اصطلاحات رایج در آن ارائه شده است.
همچنین در این مجموعه سعی شده در حد امکان تمامی واژگان محلی و شفاهی نیز جمع‌آوری شود. وجه تمایز این کتاب نسبت به کتابهای مشابه که در این موضوع نگاشته شده، از لحاظ تعداد مدخلها و دامنه آنها،‌ انواع مدخل در حوزه ابزار، ‌اصطلاحات رایج، ‌طرح، ‌نقشه، ارائه بسیاری از واژگان محلی و همچنین فراوانی خوب منابع معتبر میباشد. همچنین در این کتاب تلاش شده تا بهترین، مناسبترین و مستندترین تعریف برای هر واژه انتخاب و نوشته شود. در اصطلاح‌نامه فرش‌بافی بسیاری از اصطلاحاتی که جزء فرهنگ شفاهی محسوب میشود، آورده شده، تا دستمایه‌ای غنی و مطمئن برای مطالعات مفید علمی باشد و به احیاء و زنده نگاهداشتن این گنجینه پربار کمک کرده باشد.
آشپزی
اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی«خوراك و آشپزی»
مجری طرح: مانا سلطانپور، ندا صحراپیما
انتشارات بنیاد ایرانشناسی، چاپ اول، 1394
قطع: رحلی ، تعداد صفحات: 160 ، بهاء: 720000ریال
بی‌گمان خوراك و خوراك‌پزی از جمله هنرهایی است، كه ریشه در فرهنگ یك جامعه و آداب و رسوم خوان‌آرایی و تهیه خوراك هر جامعه دارد. جای تعجب نیست كه ایرانیان نیز از گذشته تا به امروز در گسترش و تنوع بخشیدن به این هنر نقشی پررنگ داشته و با خلاقیت و ذوق زیبایی‌جویی و زیبایی‌شناسی خود روز به روز در آن تواناتر گشته‌اند. هنری كه آنچنان كه بایسته و شایسته است، مورد پژوهش قرار نگرفته و تهیه و تدوین اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی «خوراك و آشپزی» نیز با توجه به همین رویكرد بوده است.
در این كتاب حدود 3085 مدخل از 201 منبع درباره‌ انواع خوراكها و غذاهای بومی و سنتی نواحی مختلف ایران با تنوع بی‌نظیر در روش پخت و مواد اولیه، در گذشته و حال این سرزمین ارائه شده است، كه در نوع خود كم‌نظیر بوده و در حال‌حاضر نمونه مشابهی ندارد.
تهیه و تدوین این مجموعه ماحصل مطالعه و بررسی منابع و مآخذ پرشمار و معتبری است، كه پس از افزودن نمونه‌‌های بومی و محلی به آن، به عنوان مرجع و منبعی مطمئن جهت تحقیق و پژوهش، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
معماری
اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی «معماری»
مجری طرح: ندا صحراپیما،فائزه عقیقی
انتشارات بنیاد ایرانشناسی، چاپ اول: 1393
قطع: رحلی/ تعداد صفحات: 204 / بها: 900000 ریال
صنایع دستی و هنرهای سنتی كه بدون شك از افتخارات هر ملت و كشوری است، بخشی از میراث فرهنگی و یكی از اصلی‌ترین سندهای هویت تاریخی و فرهنگی ملت‌ها و بیانگر صنعت و هنر نیاكان و نیز نمایانگر ذوق و هنر، سلیقه و خلاقیت هنرمندان و صنعتگران آن كشور است؛ كه صبورانه و با تلاشی وافر پیام فرهنگی نسل‌ها را در آثار هنریشان متجلی كرده و به آیندگان منتقل می‌كنند.
امروزه بدلیل ورود پاره‌ای از لغات و اصطلاحات جدید در عرصه صنایع و هنر، بخشی از اصطلاحات گذشته رو به فراموشی است و حفظ و صیانت از لغات و اصطلاحات مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی، در قالب «اصطلاح‌نامه» كه حاوی فرهنگ و اصطلاحات هنرهای ایرانی باشد، لازم می‌نماید.
در اصطلاح‌نامه معماری حدود 4450 مدخل درباره هنرهای وابسته به معماری سنتی؛ شامل: گچبری، آجرکاری، کاشی‌کاری، آینه‌کاری، ارسی‌سازی، زمرد گری، نقاشی دیواری و کاربندی (از 126 منبع) ارائه شده است. همچنین در این مجموعه از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در گویش‌های محلی مختلف بکار ‌رفته‌اند نیز بهره گرفته شده و همین امر این واژه‌نامه را از سایر آثار مشابه خود متمایز كرده است. اصطلاحات ذکر شده در این کتاب زمینه‌های متنوع و گوناگونی همچون: مواد اولیه و مصالح مورد استفاده، ابزار کار، اجزاء محصول، تزئینات، نقش‌ها، طرح‌ها، اصطلاحات مربوط به حرفه‌ها و... را در برمی‌گیرد.
فلزکاری
اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی «فلزكاری»
مجری طرح: زهره شیرین‌بخش
انتشارات بنیاد ایران شناسی، چاپ اول: 1394
قطع: رحلی / تعداد صفحات: 156 / بها: 700000 ریال
فلز و صنایع دستی مربوط به آن به نوبه خود یکی از عرصه‌های درخشش فرهنگ و هنر ایرانی است. کشف فلز در ایران، از دوران کهن، سبب آفرینش صنعت و هنری شد، که تاریخ هفت‌هزار ساله آن گواه روشنی بر توانایی و دستیابی هنرمندان ایرانی به هنری تازه و تکامل آن طی قرون متمادی بوده و فلزکاری به عنوان یک هنر و صنعت با سابقه درخشان در ایران، شایسته توجه پژوهشگران علاقه‌مند به هنرهای ایرانی است.
در اصطلاح‌نامه فلزكاری، جدا از مراجعه به فرهنگنامه‌ها و لغتنامه‌ها (با بهره‌گیری از بیش از صد منبع معتبر پژوهشی)، برای نخستین‌بار واژه‌نامه‌ای از لغات و اصطلاحات مربوط به صنایع دستی فلزی مشتمل بر 3300 مدخل جداگانه استخراج شده، که در آن واژه‌های رشته‌های گوناگون فلزکاری؛ از جمله: میناکاری، قلمزنی، ملیله‌کاری، طلاسازی و... آورده شده است؛ در حالیکه واژه‌نامه‌های پیشین این حوزه تنها به یک رشته از فلزکاری اکتفا کرده‌اند. یکی دیگر از نقاط قوت این اثر، توجه به واژه‌هایی است که در گذر زمان و با ورود مظاهر تمدنی جدید، در مشاغل و هنرهای سنتی ایرانی بتدریج به بوته فراموشی سپرده شده‌اند. بعلاوه این اثر اصطلاحات گوناگونی درباره مواد و ابزار کار، تزئینات و طرحهای فلزکاری، واژگان مربوط به حرفه‌های مرتبط و... را نیز در برمی‌گیرد.
نساجی
اصطلاح نامه صنایع دستی و هنر‌های سنتی «نساجی و پوشاک»
مجری طرح: ندا صحراپیما
انتشارات بنیاد ایران¬شناسی، چاپ اول: 1394
قطع:‌ رحلی / تعداد صفحات: 268 / بهاء: 1200000 ریال
پوشاک از مظاهر اصلی فرهنگی جامعه و دربردارنده ظریفترین خواسته‌ها و نیازهای انسانی در ظرف زمانی و مکانی است و دارای نقش برجسته‌ای در نگاهداشت هویت اجتماعی و فرهنگی و عقیدتی مردم جامعه و استمرار و بقای آن است.
اصطلاحات رایج یا واژههای فنی و تخصصی نساجی و پوشاک برگرفته از ویژگیهای زبانی و تاریخیای هستند كه میتوان با بررسی و مطالعه آنها، هم به نشانههایی از ارزشهای مادی و معنوی سرزمینهای مبدأ این آثار دست یافت و هم مدارك و شواهدی از حدود جغرافیای تمدنی و گستردگی حوزههای فرهنگی مربوط بدست آورد. در نتیجه، گرد آوردن این اصطلاحات و واژهها در یك مجموعه مدون و منظم، كمك شایانی به اهل پژوهش و اصحاب علم و تحقیق میکند تا فارغ از جستجوی زمانبر و دشوار در میان منابع متعدد، به مرجعی مطمئن و مناسب دسترسی داشته باشند و فرصت فراختری را به تحلیل و تطبیق و تبیین مسائل، اختصاص دهند.
اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنر های سنتی «نساجی و پوشاک» با چنین رویكردی نگاشته شده است. این کتاب 6050 مدخل و 143 منبع دارد و در دو بخش نساجی و پوشاک تنظیم شده است.
در تهیه این کتاب تلاش بر آن بوده تا با استفاده از منابع متنوع و معتبر، بهترین و مناسبترین تعریفها برای هر واژه، گزینش و نوشته شود و در مواردی كه نیاز به تطبیق تعاریف بوده یا اختلافی میان توضیحات وجود داشته، درست‌ترین و مستندترین توضیح، انتخاب گردد. همچنین سعی شده تا دامنه وسیعی از واژهها، یافته و تعریف شوند تا استفاده‌كنندگان از این فرهنگ، با اطمینان و به آسانی بتوانند مطالب مورد نیاز خود را از این طریق بیابند.
دومین جشنواره عکس
مجموعه عكس‌های برگزیده دومین جشنواره عكس بنیاد ایران‌شناسی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1393
قطع: سلطانی / تعداد صفحات : 334 / بها: 2350000 ریال ریال
سرزمین دیرین‌سال ایران، سهم زیادی در هنر معماری اسلام و جهان دارد. اگر بخواهیم به سابقه معماری آن اشاره کنیم، بنابر گواه تاریخ باید به حدود هفت هزار سال تاریخ معماری پرداخته شود و اگر بخواهیم سخن از هنر و فناوری آن به میان آوریم، با چنان تنوعی روبرو خواهیم شد که هر چه گوییم، یک از صد هم نگفته‌ایم. اما با همه این دشواری و فزونی گفتار، میل و علاقه فرزندان این مرز و بوم چنان است که هیچگاه در معرفی زیبایی‌ها و ویژگی‌های سرزمینشان، هر اندازه هم که دشوار و پیچیده باشد، درنگ نورزیده و در این راه از هیچ کوششی مذایقه نكرده‌اند.
دومین جشنواره عكس بنیاد ایران‌شناسی، با موضوع معماری ایران‌زمین، نمونه و گواهی صادق بر وجود ایران دوستانی بود که، از جان و دل به موضوعهای ایران‌شناسی می‌پردازند. بسیاری از عکس‌های این جشنواره در دشوارترین موقعیت و یا دورترین نقطه و یا سخت‌ترین زمان گرفته شده‌ بودند. به این دوره از جشنواره 421 عكاس از سراسر كشور 5829 اثر ارسال كردند، كه در نهایت 160 اثر بعنوان آثار برتر معرفی و در نمایشگاه جنبی جشنواره بنمایش درآمدند. همچنین نتایج این جشنواره همچون جشنواره نخست در قالب کتاب، پس از تكمیل اطلاعات پژوهشی هر اثر، در 6 بخش منتشر شد.
بر این اساس، بخش نخست كتاب به مسجدها و مدرسه‌ها اختصاص دارد. در بخش دوم به امامزاده‌ها، زیارتگاه‌ها، تكیه‌ها و برج‌های آرامگاهی پرداخته شده است. بخش سوم كتاب شامل بناهای عمومی؛ همچون: بازار، تیمچه، كاروانسرا، پل و حمام است. بخش چهارم كتاب برج‌ها و قلعه‌ها را در برمی‌گیرد. در بخش پنجم كتاب عكسهای مربوط به خانه‌ها و باغ‌ها و اطلاعات پژوهشی هر عكس ارائه شده است و در بخش ششم كتاب به نمادهای شهری و روستایی و امكان تاریخی پرداخته شده است.

گنجینه اسناد بنیاد ایران شناسی
بازخوانی اسناد: سید محمد صادق ابراهیمیان
مجری طرح: حمید افشار
انتشارات بنیاد ایران شناسی، چاپ اول: 1394
قطع:‌ رحلی
تعداد صفحات: 320 صفحه
بهاء: 1400000 ریال

اسناد و اوراق برجای مانده از گذشته، حاوی اطلاعات مفید و گرانقدری از واقعیتهای اجتماعی، سیاسی، تاریخی و یا اقتصادی دورانهای مختلفند و بنابراین یکی از مهمترین منابع پژوهش در دوران معاصر محسوب می‌شوند. حقیقت نهفته در این اسناد که در یک زمان و مکان واقعی شکل گرفتهاند؛ موجب ارزش و اعتبار ذاتی آنهاست. از اینرو چنین مداركی نه تنها وسیلهای برای درك و شناخت مسائل پوشیده یك جامعه اند؛ بلكه به جهت در اختیار قراردادن اطلاعات فراوان، درمورد فعالیتهای روزمره زندگی و روابط اجتماعی حاکم بر آن و یا ارتباط جامعه با دستگاههای اداری حاكم، از اهمیت ویژهای برخوردارند. از اینرو تحقیق و بررسی در اسناد تاریخی، نوعی پژوهش در شناسنامه تاریخی یک ملت محسوب میشود. در كتاب گنجینه اسناد بنیاد ایران شناسی، 97 برگ از اسناد تاریخی موجود درکتابخانه و مرکز اسناد بنیاد ایران شناسی بازخوانی، طبقه بندی و معرفی شده است. اسناد و مدارک موجود در این کتاب بر اساس فراوانی نوع مدرک در سه فصل تقسیم¬بندی و ارائه شدهاند:
فصل اول کتاب با شش سند در برگیرنده سندهای تاریخی است.
فصل دوم با 55 برگ به اسناد موجود در زمینه معاملات ملکی و ارضی از دوران قاجار می‌پردازد.
فصل سوم با 36 سند به موضوعاتی از قبیل: «اخوانیات»، «مکاتبات اداری» و «محضری» و موارد متفرقه تعلق دارد.

بازار بزرگ تبریز و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر
سرپرست طرح در شعبه آذربایجان شرقی: محمود رنجبر فخری؛ ناظر طرح: حمیدرضا آریان‌فر
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی

انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1392
قطع: سلطانی (A3)
تعداد صفحات : 424
بها: 2750000 ریال

بازار بزرگ تبریز، همزاد با خود تبریز است و تاریخ سكونت در آن به استناد كشفیات پیرامون مسجد كبود به سه هزار سال قبل می‌رسد. نوشته‌های مورخان و جهانگردان از ماركوپولو تا زمان حاضر نیز شاهدی از رونق بازار تبریز در ادوار گذشته بوده است.
با مرور اجمالی به نقشه‌های تاریخی شهر تبریز می‌توان به وضوح دریافت با توجه به محدوده وسیع بازار تاریخی تبریز، این بازار در گذشته‌های دور و نزدیك كاركردی فرامنطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. بررسی كاركردهای بازار تبریز و مطالعه قابلیت‌ها و توان اقتصادی و تجاری آن در گذشته مستلزم پژوهش مفصل و دقیق است.
این بازار با بیش از یكصد و بیست فضای تجاری اعم از سرا،‌ تیمچه، دالان در راسته به عنوان بزرگترین سازه آجری بهم پیوسته در جهان شناخته می‌شود.
با این كه بازار بزرگ تبریز به عنوان یكی از بازارهای سنتی و قدیمی ایران و به عنوان میراث جهانی توسط یونسكو به ثبت رسیده است و همواره یكی از عناصر اصلی زندگی شهر تبریز از گذشته تاكنون به شمار می‌رود، تاكنون اطلاعات كافی برای فهم و تحلیل آن در اختیار محققان قرار داده نشده است.
در این طرح به بررسی و مطالعه سه ركن اصلی بازار تبریز – وجه كالبدی، سازمان اقتصادی و نیروی انسانی بازار- پرداخته شده و در هشت بخش به معرفی عناصر اقتصادی شكل‌دهنده بازار تبریز، تك‌نگاری‌های آن، ویژگی‌های سازمان اقتصادی بازار و نیروی انسانی، كاركردهای بازار، نقشه‌های پهنه‌بندی مشاغل و اماكن بازار و بازارچه‌های پیرامونی آن پرداخته شده است.

بازار یزد و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر
سرپرست طرح در شعبه یزد: مسعود حاجی‌زاده میمندی؛ ناظر طرح: حمیدرضا آریان‌فر
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی

انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1391
قطع: سلطانی (A3)
تعداد صفحات : 260
بها: 1700000 ریال

بازار سنتی یزد كه موضوع بحث این كتاب (دومین اثر از مجموعه بازارهای ایران) است از بازارهای عمده در شهرهای كهن ایران است كه با دارابودن برخی ویژگی‌های مشترك با دیگر بازارها از جمله در برداشتن عناصر پایه‌ای مسجد جامع، راسته و ...، برخورداری از نظام مكان‌یابی عناصر كالبدی، وجود نظام سامان‌دهی مشاغل و حرف، تأثیرگذاری در تكوین و شكل‌پذیری بافت كالبدی شهر موقعیت شاخصی را در بین دیگر بازارهای مركز ایران دارد. قرار گرفتن این بازار در اقلیم گرم و خشك دشت مركزی ایران ویژگی‌های منحصر به فردی را به این بازار داده است. از جمله نیاز به جریان یافتن هوا در فضای گرم بازار سبب شده راسته ها معمولاً دارای طاق بلند و گنبدی شكل با مصالح آجر یا خشت و دارای منافذ بزرگی به منظور تهویه هوا و تسریع در جابجایی هوا و كاهش دما و تأمین نور كافی باشد. با وجود قدمت زیاد بازار یزد تاكنون كمتر كار پژوهشی در این حوزه صورت گرفته است. لذا بنیاد ایران‌شناسی در طرح «بازارهای ایران»، بازار یزد را در اولویت پژوهش قرار داد. در این طرح به بررسی و مطالعه سه ركن اصلی بازار یزد - وجه كالبدی، سازمان اقتصادی و نیروی انسانی بازار - پرداخته شده است. كتاب دارای هشت بخش به شرح زیر است: كالبدهای اصلی و فرعی بازار یزد و عناصر آن، تك‌نگاری‌ها كه به وصف بیش از چهل مكان تجاری – تاریخی را با هدف معرفی ارزشمندترین عناصر كالبدی بازار یزد توصیف می‌كند؛ سازمان اقتصادی و اجتماعی و نیروی انسانی بازار یزد كه به موضوع استمرار نظام اقتصادی و اجتماعی كهن بازار در روزگار كنونی پرداخته است؛ نظام صنفی بازار یزد با بررسی وضعیت دیروز و امروز پنج صنف از اصناف قدیمی در حال زوال و فعال در بازار یزد، نقشه‌های پهنه‌بندی مشاغل بازار؛ توصیفی از وضعیت دیروز و امروز بازارچه‌های پیرامونی بازار یزد؛ و پیوست‌ها. در تدوین این اثر علاوه بر عكس‌هایی از بازار یزد، از اسناد قدیمی تجاری نیز استفاده شده است. این اثر با همكاری مشترك بخش پژوهش و شعبه بنیاد ایران‌شناسی یزد زیر نظر دكتر حسن حبیبی در سال 1389 شروع و در سال 1391به اتمام رسید. كتاب بازار یزد در سال 1391در 500 نسخه توسط انتشارات بنیاد ایران‌شناسی در تهران به چاپ رسیده است.

كتاب شهرهای ایران‌شهر (جلد پنجم؛ رابُر- زیرآب)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی، مدیر طرح: محمدرضا نصیری
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی

انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1391
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 388
بها: 1940000 ریال

شهر و شهرهایی كه در این كتاب از آنها نام برده شده است، آن‌سان كه باید و شاید حتی به طور مختصر اما مفید، برایمان شناخته شده نیستند. در زمان ما جمعی اندك از فرهیختگان و دانشوران به معرفی شهر خود و یا شهری پرداخته‌اند كه به جهتی از جهات بدان علاقه داشته و كتاب‌های به نسبت حجیم را در معرفی آنها عرضه داشته‌اند. در گذشته نیز جغرافی‌دانان و مورخان نام شهرهایی را كه شاید دیگر نباشند ثبت كرده و تا حدودی از اخبار و آثار آنها یاد نموده‌اند، در زمان ما دائره‌المعارف‌ها و دانشنامه‌ها نیز در صدد برآمده‌اند كه شهرها را معرفی كنند، اما هیچ‌كدام از اینها آن‌گونه كه ما در نظر داریم هدف ما را تأمین نمی‌كنند. بر این اساس، طرح موضوع كتاب شهرهای ایران‌ شهر با نگاهی دگرگونه به مسائل شهری و با هدف شناساندن شهرهای ایران از قدیم‌الایام تاكنون و به صورت جامع‌الاطراف و در عین حال به طور خلاصه در هر یك از مقوله‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی و ... صورت پذیرفته است. شك نیست كه شهرهایی كه از آنها یاد می‌شود، یكسان نیستند و گزارش همه آنها نمی‌تواند از هر جهت مفصل باشد. اما آنچه اهمیت دارد و باید در نظر داشت آن است كه تمامی شهرها از یك طرح واحد پیروی می‌كنند. در این طرح هر جا كه شهری، موضوعی برای گفتن نداشته، جایش را به موضوع بعدی داده و شهر بزرگی كه همه جنبه‌ها را دارد، لاجرم به تمامی موارد آن شهر پرداخته شده و دارای قد و قواره‌ای بزرگ‌تر و سنگین‌تر خواهد بود. بر این اساس، در جلد پنجم كتاب شهرهای ایران‌شهر به این قِسم مباحث درباره 72 شهر كه اسامی آن به ترتیب الفبایی از «رابُر» شروع و به «زیرآب» ختم می‌شود، پرداخته شده است.

كتاب شهرهای ایران‌شهر (جلد ششم؛ ساری- سیه‌رود)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی، مدیر طرح: محمدرضا نصیری
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی

انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1392
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 480
بها: 2400000 ریال

شهر و شهرهایی كه در كتاب شهرهای ایران‌شهر از آنها نام برده شده است، آن‌سان كه باید و شاید حتی به طور مختصر اما مفید، برایمان شناخته شده نیستند. در زمان ما جمعی اندك از فرهیختگان و دانشوران به معرفی شهر خود و یا شهری پرداخته‌اند كه به جهتی از جهات بدان علاقه داشته و كتاب‌های به نسبت حجیم را در معرفی آنها عرضه كرده‌اند. در گذشته نیز جغرافی‌دانان و مورخان نام شهرهایی را كه شاید دیگر نباشند ثبت كرده‌ و تا حدودی از اخبار و آثار آنها یاد نموده‌اند، در زمان ما دائرهالمعارف‌ها و دانشنامه‌ها نیز در صدد برآمده‌اند كه شهرها را معرفی كنند اما هیچ‌كدام از اینها آن‌گونه كه ما در نظر داریم هدف ما را تأمین نمی‌كنند. بر این اساس، طرح موضوع كتاب شهرهای ایران‌ شهر با نگاهی دگرگونه به مسائل شهری و با هدف شناساندن شهرهای ایران از قدیم‌الایام تاكنون و به صورت جامع‌الاطراف و در عین حال به طور خلاصه در هر یك از مقوله‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی و ... صورت پذیرفته است. شك نیست كه شهرهایی كه از آنها یاد می‌شود، یكسان نیستند و گزارش همه آنها نمی‌تواند از هر جهت مفصل باشد. اما آنچه اهمیت دارد و باید در نظر داشت آن است كه تمامی شهرها از یك طرح واحد پیروی می‌كنند. در این طرح هر جا كه شهری، موضوعی برای گفتن نداشته، جایش را به موضوع بعدی داده و شهر بزرگی كه همه جنبه‌ها را دارد، لاجرم به تمامی موارد آن شهر پرداخته شده و دارای قد و قواره‌ای بزرگ‌تر و سنگین‌تر خواهد بود. در جلد ششم نیز، همچون جلدهای قبلی به ترتیب الفبایی 78 شهر كه اسامی آنها از «ساری» شروع و به «سیه‌رود» ختم می‌شود، این قِسم مباحث بررسی شده است.

سرگذشت تقسیمات كشوری ایران 1385- 1285 ه- ش. ( جلد ششم: كرمانشاه، كهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان و لرستان)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌شناسی، مدیر طرح: فاطمه فریدی‌مجید
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی

انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1392
قطع: سلطانی (A3)
تعداد صفحات : 384
بها: 2300000 ریال

این كتاب، ششمین جلد از مجموعه طرح پژوهشی «سازمانهای اداری و تقسیمات كشوری» بنیاد ایران‌شناسی است كه پژوهش گروهی آن به مدیریت خانم فاطمه فریدی‌مجید و با مقدمه، تمهید و بررسی نهایی زنده‌یاد دكتر حسن حبیبی به انجام رسیده است. پژوهشگران در كتاب حاضر، روند شكل‌گیری قوانین ایران در حوزه تقسیمات كشوری، (در سه دوره قانون‌گذاری 1286، 1316و 1362هـ.ش)، در استان‌های كرمانشاه، كهگیلویه و بویراحمد، ‌گلستان،‌ گیلان و لرستان را بررسی كرده و شكل‌گیری شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و نیز تجمیع روستاها، ایجاد، انتزاع و الحاق و تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری این پنج استان، در طول یكصد سال اخیر، را به تصویر كشیده‌اند.

كتاب بنای بنیاد ایران‌شناسی براساس گزارش سازمان میراث فرهنگی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1391
قطع: رحلی کوچک
تعداد صفحات : 298
بها: 1500000 ریال

كتاب بنای بنیاد گزارشی از چند و چون بنای بنیاد ایران‌شناسی است كه به همت كارشناسان آگاه تدوین شده است وگزارشگر آن است كه این بنا را می‌توان به عنوان بنایی فرهنگی پذیرفت وثبت كرد. اطلاعات این كتاب توسط سازمان میراث فرهنگی تهیه و براساس آن بنای بنیاد در دفتر آثار تاریخی – فرهنگی و طبیعی ثبت شده است. در این كتاب موقعیت طبیعی بنیاد، موقعیت مكانی ، سوابق پژوهشی، ویژگی‌های خاص آن و همچنین شرح وضعیت موجود بنا و آسیب‌های وارده بر آن به همراه تصاویر، نقشه‌های مرتبط و پیوست‌هایی كه مشتمل بر صورت‌جلسه شورای ثبت، نامه ابلاغ به مالك و ... درج گردیده است. بنای بنیاد ایران‌شناسی در سال 1390 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و بنیاد ایران‌شناسی گزارش میراث‌فرهنگی را در سال 1391 با چند دخل و تصرف كوچك كه در ابتدای كتاب یادآوری شده است، به چاپ رساند. .

كتاب شهرهای ایران‌شهر (جلد چهارم؛خارك- دیهوك)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی، مدیر طرح: محمدرضا نصیری
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1391
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 540
بها: 2700000 ریال

شهر و شهرهایی كه در كتاب شهرهای ایران‌شهر از آنها نام برده شده است، آن سان كه باید و شاید حتی به طور مختصر اما مفید، برایمان شناخته شده نیستند. در زمان ما جمعی اندك از فرهیختگان و دانشوران به معرفی شهر خود و یا شهری پرداخته‌اند كه به جهتی از جهات بدان علاقه داشته‌اند و كتاب‌های به نسبت حجیم را در معرفی آنها عرضه كرده‌اند. در گذشته نیز جغرافی‌دانان و مورخان نام شهرهایی را كه شاید دیگر نباشند ثبت كرده‌اند و تا حدودی از اخبار و آثار آنها یاد نموده‌اند، در زمان ما دائره‌المعارف‌ها و دانشنامه‌ها نیز در صدد برآمده‌اند كه شهرها را معرفی كنند اما هیچ‌كدام از اینها آن گونه كه ما در نظر داریم هدف ما را تأمین نمی‌كنند. شك نیست كه شهرهایی كه از آنها یاد می‌شود، یكسان نیستند و گزارش همه آنها نمی‌تواند از هر جهت مفصل باشد. آنچه اهمیت دارد و باید در نظر گرفت آن است كه تمامی شهرها از یك طرح واحد پیروی كنند. در این طرح هر جا كه شهری، موضوعی برای گفتن نداشت جایش را به موضوع بعدی می‌دهد و شهر بزرگی كه همه جنبه‌ها را دارد، لاجرم به همه آنها می‌پردازد و قد و قواره‌ای بزرگ‌تر و سنگین‌تر به خود می‌گیرد.. در جلد چهارم كتاب شهرهای ایران‌شهر به مسائل و مباحث زیر در خصوص 93 شهر كه اسامی آن از خارك شروع و به دیهوك خاتمه پیدا می کند پرداخته شده است .

كتاب شماری از مقبره های استان سیستان و بلوچستان( شهرستان های ایرانشهر،چابهار،خاش،زابل،زاهدان،زهك،سراوان،سرباز، سیب و سوران،كنارك،نیكشهر)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی (شعبه سیستان و بلوچستان)، سرپرست طرح در شعبه : امین رضا كمالیان
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 208
بها: 1040000 ریال

این كتاب چهارمین اثر طرح پژوهشی اماكن آیینی در بنیاد ایران شناسی است. مطالعه بر روی بناهای آرامگاهی و مكان‌های زیارتی استان سیستان و بلوچستان به عنوان منطقه پر اهمیت با تاریخی طولانی و فرهنگی غنی، به دست محققان بومی و البته طبق الگوی از پیش تدوین شده و نظارت از سوی تهران آغاز شد و طی حدود دو سال با بهره گیری از كارشناسان حوزه های مختلف جامه عمل به خود پوشید. تمامی مقبره های استان در مجموع 56 مقبره در شهرستان های ایرانشهر، چابهار، خاش، زابل، زاهدان، زهك،سراوان، سرباز، سیب و سوران،كنارك و نیكشهر شناسایی و فهرست‌برداری شدند و هر زیارتگاه از وجوه جغرافیایی، تاریخی، اعتقادی، معماری، جامعه‌شناختی و مردم‌شناسی بررسی‌شد . كتاب با دو بخش (مقبره‌ها و پیوست) از یكدیگر تمایز می‌یابد: بخش نخست كه در آن 56 بقعه بررسی شده شامل سرفصل‌هایی به شرح زیر است: موقعیت مقبره، تاریخچه آن(شامل نام و نشان صاحب مقبره؛ و تاریخچه معماری) ملاحظات و توضیحات تكمیلی. در این بخش موقعیت جغرافیایی محله یا روستایی را كه بقعه در آن واقع شده، همچنین چگونگی قرار گرفتن زیارتگاه نسبت به محیط پیرامون، تاریخچه زندگی و آثار شخصیت مدفون و پیشینه سازه و محوطه، توصیف دقیق و فنی معماری بنا و نیز باورها و اعتقادها، آداب و رسوم، كاركردهای اجتماعی - اقتصادی بقعه، ویژگی‌های جامعه شناختی و مردم‌شناسی آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. بخش دیگر كتاب پیوست‌هاست كه با فهرست‌های گوناگون نه تنها دسترسی خواننده را به مقصود مورد نظر وی به سهولت میسر می‌گرداند، بلكه، اطلاعات درج شده در كتاب‌ها را به صورت انسجام یافته ارائه می‌نماید. .

4 مجموعه عكس های برگزیده نخستین جشنواره عكس بنیاد ایران شناسی
مقدمه: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: بیاضی
تعداد صفحات : 200
بها: 1000000 ریال

بنیاد ایرانشناسی نخستین جشنواره عكس خود را با موضوع ایران در خرداد ماه 1390 برگزار كرد. در این جشنواره 10414عكس از سراسر كشور به رقابت نشستند و از آن میان 182 عكس توسط داوران انتخاب و به 31 عكس جایزه و تندیس سرو زرین به نشان یادبود اعطا گردید. كتاب مجموعه عكسهای برگزیده نخستین جشنواره عكس بنیاد ایرانشناسی ، 182 عكس برگزیده را در سه بخش اقلیم و جغرافیا، فرهنگ و مردم، هنر ومعماری به تصویر كشیده است. كتاب در یك نگاه زیباییهای طبیعت، فرهنگ و هنر ایران را در معرض دید بیننده قرار میدهد ، وسعت ایران، تنوع آب و هوایی ، پوشش گیاهی و جانوری آن، لباس مردم ، آداب و رسوم و منطقه جغرافیایی كه نوع و نحوه زندگی اقوام مختلف را تحت تأثیر قرار داده است را می توان با تورق این كتاب از نظر گذراند. در ابتدای كتاب محل عكاسی به همراه نام عكاس با توجه به شماره صفحه، درج گردیده است.

4 كتاب سرگذشت تقسیمات كشوری ایران 1385- 1285 ه-ش. ( جلد پنجم:قزوین، قم، كردستان،كرمان)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌شناسی
مدیر طرح: فاطمه فریدی‌مجید
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 396
بها: 2380000 ریال

این كتاب پنجمین جلد از مجموعه طرح پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی تحت عنوان «سازمانهای اداری و تقسیمات كشوری» است. كتاب حاضر، روند شكل‌گیری قوانین ایران در حوزه تقسیمات كشوری را، در سه دوره قانونگذاری 1286، 1316و 1362هـ.ش، در استان‌های قزوین، قم، كردستان و كرمان بررسی كرده و به شكل‌گیری شهرستان‌ها، بخش‌ها ، دهستان‌ها و نیز تجمیع روستاها، ایجاد، انتزاع و الحاق و تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری این چهار استان، در طول یكصد سال اخیر، پرداخته است.

4 كتاب مساجد دیرینه سال استان تهران ( تهران، دماوند،ری،شمیرانات،فیروزكوه و ورامین)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌شناسی
مدیر طرح: امیرهوشنگ انوری
طرح، مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: سلطانی
تعداد صفحات : 334
بها: 2200000 ریال

كتاب حاضر با توجه به اهمیت مساجد در ابعاد معماری، مذهبی و مردم شناسی تدوین شده است. در این كتاب 103 مسجد تاریخی ( تقریبا بالای هفتاد سال) در شهرستان های تهران، دماوند، ری ، شمیرانات، فیروزكوه و ورامین مورد بررسی قرار گرفته اند. مهمترین ویژگی این كتاب پژوهش همزمان كتابخانه‌ای و میدانی است. در ابتدای كتاب نشانی مساجد به تفكیك شهرستان ها آمده است. بعد از مقدمه كتاب، مساجد هر شهرستان در نقشه كنونی آن منطقه با شماره جایابی شده اند. در بخش دوم كتاب، هر مسجد از نظر موقعیت جغرافیایی ، تاریخچه، بنای كنونی و ملاحظات و توضیحات تكمیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان كتاب نیز در قسمت پیوست ها سه جدول مربوط به اطلاعات نام های دیگر مساجد، نشانی و قدمت مساجد و نام‌های بانیان و معماران و...و آیات و سوره های قرآنی در كتیبه های مساجد درج شده است.

4 كتاب وصف ایران و مناطق آن در برخی از نقشه‌های دوره اسلامی ( 164-1061 ه. ق)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌شناسی
گردآوری و توصیف نقشه ها: امیرهوشنگ انوری
مقایسه و تطبیق نقشه ها: فاطمه فریدی مجید
مقدمه، فصل بندی، بررسی و تدوین نهایی : دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: سلطانی
تعداد صفحات : 420
بها: 2730000 ریال

بنیاد ایران‌شناسی پس از چاپ كتاب وصف خلیج‌فارس در نقشه‌های تاریخی، با درك اهمیت جایگاه نقشه‌های تاریخی در شناختن مكان‌های جغرافیایی ایران، كتابی دیگر با عنوان وصف ایران و مناطق آن دربرخی از نقشه‌های دوره اسلامی به سرانجام رسانده است. برای فراهم آوردن این كتاب ابتدا تمامی نقشه‌های اسلامی بررسی شدند و از میان آنها نقشه‌هایی كه دارای وضوح بیشتر و اطلاعات مفیدتری بودند انتخاب و توصیف شدند. همچنین تمامی كتاب‌ها و متون جغرافیایی اسلامی كه درباره ایران و مناطق آن دارای مطالبی بودند مطالعه و در توصیف نقشه‌ها از آنها استفاده شد. در این تحقیق ابتدا نقشه‌های جهان، سپس قسمت‌ ایران از نقشه‌های جهان و پس از آن نقشه‌های مناطق ایران توصیف شده‌اند. به طور كلی كتاب علاوه بر یك مقدمه نسبتاً مفصل دارای چهار بخش است. بخش اول به شرح حال نقشه‌نگاران پرداخته است. بخش دوم به موضوع شكل ورنگ در نقشه‌های اسلامی اختصاص دارد. بخش سوم كه قسمت اصلی كتاب است دارای سه فصل نقشه‌های جهان، نقشه‌های ایران مستخرج از نقشه‌های جهان، نقشه‌های مناطق تقسیم شده است. در بخش چهارم كتاب پاره‌ای از اصلاحات و مفاهیم موجود در نقشه‌ها توضیح داده شده است. در این بخش شهرهایی كه از میان رفته‌اند یا تغییر نام داده‌اند نیز شرح داده شده‌اند. كتاب با نمایه مفصلی به پایان رسیده است.

كتاب شهرهای ایران‌شهر (جلد سوم؛ تازه آباد، حویق)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی، مدیر طرح: محمدرضا نصیری
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 472
بها: 2360000 ریال

كتاب حاضر، سومین جلد از طرح پژوهشی «شهرهای ایران‌شهر»، در بنیاد ایران‌شناسی و زیر نظر آقای دكتر حسن حبیبی، تألیف و تدوین شده است. جلد اول از این مجموعه در سال1389 و جلد دوم در سال 1390 به چاپ رسیده است.

 در معرفی شهرهای ایران ، تلاش شده تا تنها به مسائل تاریخی و جغرافیایی بسنده نگردد ، بلكه به جنبه های مختلف و مسائل اجتماعی ، آداب و رسوم، اقتصاد ، مشاغل و.... هم توجه شود.

 در نگارش و تاٌلیف این آثار به آداب و رسوم رایج در شهرها و حتی سننی كه امروزه متداول نیست توجه ویژه شده است و همچنین در بخش زبان ها و گویش های مناطق مختلف ایران به بررسی گویش های كهن ایرانی اصیل كه همچنان بدون خدشه رواج دارند، پرداخته شده است.

 در جلد سوم كتاب‌شهرهای ایران شهر 46 نویسنده، با ارائه 89 مقاله به بررسی مسائل و مباحث زیر می پردازند: موقعیت شهر،‌ طبیعت شهر، تاریخ كهن شهر، مسائل مردم‌شناختی و جامعه شناختی شهر، اقتصاد و مشاغل شهر، تعلیم و تربیت و فرهنگ شهر، بهداشت و درمان شهر، ارتباطات شهر ، روزنامه‌های شهر، مراكز آیینی، مساجد، امامزاده‌ها و آثار تاریخی شهر. در این جلد ، موقعیت 89 شهرمورد بررسی قرار گرفته اند ‌كه اسامی آنها عبارتند از :

تازه‌آباد، تازه شهر، تازه كندانگوت، تاكستان، تایباد، تبریز، تربت جام، تربت حیدریه، ترك، تركمانچای، تسوج، تفت، تفرش، تكاب، تنكابن، تنگ‌ارم، توتكابن، توحید، تودشك، توره، تویسركان، تهران، تیران، تیكمه داش، جاجرم، جالق، جایزان، جبالبارز، جعفرآباد، جعفریه، جغتای، جلفا، جم، جناح، جنت‌شهر، جندق، جنگل، جوادآباد، جوانرود، جوپار، جورقان، جوشقان و كامو، جوكار، جونقان، جویبار، جویم، جهرم، جیرفت، جیرنده، چابكسر، چابهار، چاپلشو، چادگان، چالانچولان، چالوس، چترود، چرام، چرمهین، چغادك، چغلوندی، چقابل، چكنه، چلگرد، چمران، چمستان، چمگردان، چناران، چناره، چوار، چوبر، چورزق، چهارباغ، چهاربرج، چهاردانگه، حاجی آباد( استان هرمزگان)، حاجی‌آباد( استان خراسان جنوبی )، حاجی آباد( استان فارس)، حبیب‌آباد، حر، حسن‌آباد(تهران)، حسن‌آباد(اصفهان)، حسینیه، حصارگرمخان، حلب، حمیدیا، حمیدیه، حمیل، حنا، حویق در جلد‌های بعدی به ترتیب حروف الفبا سایر شهرها معرفی خواهند شد.

4 كتاب شهرهای ایران‌شهر (جلد دوم؛ باباحیدر، پیشین))
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی، مدیر طرح: محمدرضا نصیری
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع: رحلی
تعداد صفحات : 496
بها: 2480000 ریال

كتاب حاضر، دومین جلد از طرح «شهرهای ایران‌شهر» است كه در بنیاد ایران‌شناسی و زیر نظر آقای دكتر حسن حبیبی، تألیف و تدوین شده است. جلد اول از این مجموعه در سال 1389 به چاپ رسیده است. كمتر كسی است و شاید هیچكس نباشد كه به زادگاه و مسقط‌الرأس خویش بی‌علاقه باشد. از علاقه اندك تا دلباختگی به شهر خویش را می‌توان هم در میان عامه مردم و هم در میان اهل ادب و هنر بازیافت. شهر، عنصر شگفت‌انگیزی است. همه چیزش در خور دیدن و اندیشیدن و خوب دانستن و برشمردن است. اداره‌اش چه كوچك و چه بزرگ‌كاری كارستان است و تاریخش، گزارشگر حوادث پرشمار و عبرت‌انگیز و عبرت آموز. نمی‌توان از دروازه شهری به درون آمد و از دروازه دیگر برون رفت و هیچ تأثیر و تأثری را همراه خود نبرد. شهر با طبیعت خود، با تاریخ كهن و ساكنانش، با بزرگان خود و چندین ده مورد دیگر آدمی را در هر لحظه به تفكر و تأمل وا می‌دارد و آدمی هر جا می‌رود و هر كار كه بكند باز در بند شهر خویش و بنده احسان آن است، و سر از پا نشناخته، باز می‌آید. شهر و شهرهایی كه در كتاب شهرهای ایران‌شهر از آنها نام برده شده است، چنین موقعیت و وضعیتی را برای یكایك ما ایرانیان دارند. ولی این شهر و شهرها آن‌سان كه باید و شاید و حتی به طور مختصر اما مفید برایمان شناخته شده نیستند. در زمان ما جمعی اندك از فرهیختگان و دانشوران به معرفی شهر خود و یا شهری پرداخته‌اند كه به جهتی از جهات بدان علاقه داشته‌اند و كتاب‌های به نسبت حجیمی را در معرفی آنها عرضه كرده‌اند. در گذشته نیز جغرافی‌دانان و مورخان نام شهرهایی را كه شاید دیگر نباشند ثبت كرده‌اند و تا حدودی از اخبار و آثار آنها یاد نموده‌اند، در زمان ما دائره‌المعارف‌ها و دانشنامه‌ها نیز در صدد برآمده‌اند كه شهرها را معرفی كنند اما هیچ‌كدام از اینها آن گونه كه ما در نظر داریم هدف ما را تأمین نمی‌كنند. مردم امروز ما وقت وحوصله خواندن كتاب‌های قطور را ندارند و تازه معلوم نیست كه این كتاب یا كتاب‌های قطور كه تعدادشان نیز اندك است، با مسقط‌الراس آنها مربوط باشد. بیشترین این كتاب‌های علمی، تاریخی و جغرافیایی هستند كه به كار اهل فن می‌خورند. دانشنامه‌ها و دائره‌‌المعارف‌ها هم ناگریز به اختصار می‌گرایند و تنها منابع و مآخذشان كار پژوهشگران را اندكی آسان می‌كند. راهی میانه باید پیدا می‌شد و در عین حال كاری كرد كه هر آنچه نام شهر داشت در حیطه پژوهش و مطالعه و بحث در می‌آمد. شك نیست كه شهرهایی كه در نظر است از آنها یادی ‌شود، یكسان نیستند و گزارش همه آنها نمی‌تواند از هر جهت مفصل باشد. آنچه اهمیت دارد و باید در نظر گرفت آن است كه تمامی شهرها از یك طرح واحد پیروی كنند. در این طرح هر جا كه شهری، موضوعی برای گفتن نداشت جایش را به موضوع بعدی می‌دهد و شهر بزرگی كه همه جنبه‌ها را دارد، لاجرم به همه آنها می‌پردازد و قد و قواره‌ای بزرگ‌تر و سنگین‌تر به خود می‌گیرد. بر این اساس بود و هست كه تدوین كتاب «شهرهای ایران‌شهر» شكل گرفت. در كتاب شهرهای ایران‌شهر مباحث و مسائل زیر مد نظر بوده‌اند: موقعیت شهر،‌ طبیعت شهر، تاریخ كهن شهر، مسائل مردم‌شناختی و جامعه شناختی شهر، اقتصاد و مشاغل شهر، تعلیم وتربیت و فرهنگ شهر، بهداشت و درمان شهر، ارتباطات شهر، روزنامه‌های شهر، مراكز آیینی، مساجد، امامزاده‌ها و آثار تاریخی شهر. در این كتاب نویسندگان متعددی دست به قلم برده‌اند. برخی از آنها یك مقاله و بیشتر آنها دو یا چندین مقاله دارند و خواهند داشت. برای آنكه خوانندگان بدانند كه مثلاً نویسنده «الف» چند مقاله نوشته و درباره كدام شهرها قلم زده‌است و نویسنده «ب» صاحب چند مقاله است؟ دو فهرست در ابتدای كتاب آمده است: یكی فهرست نام نویسندگان است كه با نظم الفبایی تنظیم شده است و پس از نام و نشان هر یك از آنان، نام ونشان مقالاتی كه در هر جلد تحریر كرده‌اند، خواهد آمد. فهرست دیگر فهرست الفبائی مقالاتی است كه هریك از نویسندگان تحریر كرده‌اند. در جلد دوم كتاب شهرهای ایران‌شهر به یكصد و چهارده شهر به شرح زیر پرداخته شده است: باباحیدر، بابارشانی، باب‌انار، بابل، بابلسر، باجگیران، باخزر، بادرود، باروق، بازارجمعه، بازرگان، باسمنج، باشت، باغ بهادران، باغستان، باغ‌ملك، باغین، بافت، بافق، باقرشهر، بالاده، بانه، بایك، باینگان، بجستان، بجنورد، بخشایش، بدره، برازجان، بردخون، بردسكن، بردسیر، برزك، برزول، برف‌انبار، بروات، بروجرد، بروجن، بره‌سر، بزمان، بزنجان، بستان، بستان‌آباد، بستك،‌ بسطام، بشرویه،‌ بلداجی، بلده، بم، بمپور، بن، بناب، بناب جدید، بنارویه، بنت، بنجار، بندرامام خمینی، بندرانزلی، بندرتركمن، بندرجاسك، بندرچارك، بندرخمیر،‌ بندردیر، بندردیلم، بندرریگ، بندرعباس، بندركنگان، بندرگز، بندرگناوه، بندرلنگه، بندرماهشهر، بنك، بوئین سفلی، بوئین و میاندشت، بوئین‌زهرا، بوانات، بوشهر، بوكان، بومهن، بهاباد، بهار، بهاران‌شهر، بهارستان، بهبهان، بهرمان، بهشهر، بهمن، بهنمیر، بیارجمند، بیجار، بیدخت، بیدستان، بیرجند، بیرم، بیستون، بیضا، بیله‌سوار، پارس‌آباد، پارسیان، پاریز، پاكدشت، پاوه، پردیس، پرندك، پره‌سر، پلدختر، پلدشت، پل‌سفید، پهله، پیرانشهر، پیربكران، پیش‌قلعه، پیشوا، پیشین؛ به یاری خداوند در جلد‌های بعدی به ترتیب حروف الفبا سایر شهرها معرفی خواهند شد.

تقسیمات کشوری 4 سرگذشت تقسیمات كشوری ایران 1385- 1285 ه-ش. ( جلد چهارم: زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی ، به سرپرستی فاطمه فریدی مجید
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1390
قطع : سلطانی (A3)
تعداد صفحات : 456
بها: 2740000 ریال

این كتاب چهارمین جلد از مجموعه طرح پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی تحت عنوان «سازمانهای اداری و تقسیمات كشوری» است كتاب حاضر، روند شكل‌گیری قوانین ایران در حوزه تقسیمات كشوری را، در سه دوره قانونگذاری 1286، 1316و 1362هـ.ش، در استان های زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان و فارس بررسی كرده و به شكل‌گیری شهرستان‌ها، بخش‌ها ، دهستان‌ها و نیز تجمیع روستاها، ایجاد، انتزاع و الحاق و تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری این چهار استان، در طول یكصد سال اخیر، پرداخته است. این جلد علاوه بر بخش مقدمه و تمهید شامل چهار بخش مشتمل بر استان‌های زنجان (بخش پانزدهم)، سمنان (بخش شانزدهم)، سیستان وبلوچستان (بخش هفدهم)، و فارس (بخش هجدهم) است. این اثر با در نظر گرفتن ریشه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، ادبی و نیز استفاده از مطالعات و تخصص محققان گوناگون، به صورت بین‌رشته‌ای تدوین شده است. همچنین با توجه به فراوانی داده‌ها، اسناد و مدارك، دقت و كاوش بسیار در تنظیم و تدوین این مجموعه‌ به كار رفته است.

(جلد اول: شهرستان‌های اسلامشهر، پاكدشت، دماوند، رباط كریم، ساوجبلاغ و شهرری) و (جلد دوم: شهرستان‌های شهریار، فیروزكوه، كرج، نظرآباد و ورامین) شماری از بقعه‌ها‌، مرقدها و مزارهای استان‌های تهران و البرز
(جلد اول: شهرستان‌های اسلامشهر، پاكدشت، دماوند، رباط كریم، ساوجبلاغ و شهرری) و (جلد دوم: شهرستان‌های شهریار، فیروزكوه، كرج، نظرآباد و ورامین)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1389
قطع هر دو جلد: سلطانی (A3)
تعداد صفحات جلد اول: 340
تعداد صفحات جلد دوم: 340
بهای هر جلد: 2200000 ریال

زیارت مکان‌های منسوب به بزرگان و نیکان یکی از جنبه‌های عمیق فرهنگ ایرانیان است که از دیرباز تاکنون اهمیت و اعتبار خود را حفظ کرده است و چنان با عقاید ایرانیان در هم آمیخته است كه به نوعی بخشی از هویت جمعی آنان به شمار می‌رود. تربت پاكان و نیكان و بزرگانی بسیار به عنوان بقعه، مرقد و مزار در این مرز و بوم قرار دارد. این مقابر جزء اماکن متبرکه‌ای هستند که در گستره این سرزمین پهناور با تنوع موقعیت جغرافیایی و اقلیمی گوناگون پراكنده‌اند و کمتر شهر و روستایی در ایران وجود دارد که سهمی از این بناها نداشته باشد. برخی از بقعه‌ها، مرقدها و مزارهای این بزرگواران دارای تاریخ‌اند و بنای كهنی دارند و در كتاب‌ها نام كسانی كه در این خاك‌ها آرمیده‌اند به تفصیل یا به اختصار ذكر شده است، اما درباره برخی دیگر سندی به طور كامل و متقن در دست نیست. برخی دیگر از این مزارات نیز با آنكه متعلق به اعقاب پیامبر نیستند و به اصطلاح مردم تهران «عام» هستند، نه «سید»، ولی مانند امثال شیخ صدوق یا كلینی به واسطه قدر و مرتبه علمی و اخلاقی و اعتقادی‌شان پرآوازه‌اند و مورد احترام؛ و جمعی دیگر نیز به دلایل دیگر مورد احترام‌اند. اما به هر روی بقعه‌ها، مرقدها و مزارهای پاكان و نیكان از آن جهت که مکان مناسبی برای انجام آداب و مناسک مذهبی یا برآوردن نیازهای معنوی مردم و ابراز ارادت آنان به اهل بیت بوده، توانسته‌اند در بین مردم از نوعی مقبولیت عمومی برخوردار شوند و جایگاه ویژه‌ای یابند. بر این اساس، بافت شهرهای زیادی به دلیل وجود آنها شکل گرفته، مراکز فرهنگی و علمی در کنار آنها دایر شده است، بازارها رونق یافته و به سبب حضور جمعیتهای مختلف، تلاقی فرهنگی ایجاد شده و در نهایت، در برخی موارد شهرها و محله‌ها به خاطر آنها اعتبار یافته است.
مطالعه درباره بزرگان علمی، دینی، فرهنگی، تربیتی و اخلاقی هر قوم و قبیله و تدوین شرح حال و نشانی‌هایی كه موجب ایجاد حافظه تاریخی در قوم یا ملتی می‌شوند، دسته‌ای به‌هم پیوسته از اطلاعات منسجمی هستند كه با پردازش به قاعده می‌‌توانند از نسلی به نسل دیگر، به آسانی و مانند یك جریان طبیعی سیال و نافذ منتقل گردند.
بسیاری از آرامگاه‌‌های بزرگ و كوچك علاوه بر آنكه زیارتگاه‌اند، محل هنرنمایی هنرمندان در انواع و اقسام رشته‌های هنری‌اند. به ویژه آنكه احترام وصف‌ناپذیر زائران و بانیان تزئین زیارتگاه‌ها نسبت به صاحب مزار سبب شده تا شاهد اوج اعتلای هنرهایی نظیر آینه‌كاری، خاتم‌سازی، ساختن ضریح، كتیبه‌نویسی و خوشنویسی در این اماكن باشیم.
كتاب شماری از بقعه‌ها، مرقدها و مزارهای استان‌های تهران و البرز بخشی از طرح بررسی مراكز آئینی كشور و حاصل پژوهش گروهی بنیاد ایران‌شناسی همراه با طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی دكتر حبیبی است كه در سال 1389 در دو جلد به چاپ رسیده است. در جلد اول كتاب فوق 110 بقعه، مرقد و مزار در شهرستان‌های اسلامشهر، پاكدشت، دماوند، رباط‌كریم، ساوجبلاغ و شهرری و در جلد دوم نیز 114 بقعه، مرقد و مزار در شهرستان‌های شهریار، فیروزكوه، كرج، نظرآباد و ورامین به منظور جستجوی اطلاعات میدانی و كتابخانه‌ای بررسی شده‌اند كه حاصل كار یادگاری است ارزشمند در زمینه پژوهش‌های گروهی علوم انسانی.
در شكل كلی كار، در این اثر، از كتاب «امامزاده‌ها و تربت برخی از پاكان و نیكان»، چاپ سال 1388، كه اولین پژوهش مدون بنیاد ایران‌شناسی در طرح بررسی مراكز آئینی كشور بوده، عنوان الگوی كار استفاده شده است.
در بررسی میدانی كه یكی از بخش‌های مهم كار بوده است، هر یك از بقعه‌ها و مزارها با دقت تمام مورد مشاهده و بررسی واقع شده‌اند كه حاصل این دقت در جای جای متن كتاب دیده می‌شود. وجه دیگر حضور انسانی و اجتماعی اصل بنا بوده است كه باید به عنوان یك امر اجتماعی، فرهنگی و در عین حال آئینی و مذهبی و نیز تاریخی و اجتماعی بدان پرداخته می‌شد و چنین شده است. در عین حال هم‌زمان با بررسی میدانی به منظور كاهش زمان پژوهش به طور هم‌زمان مطالعات كتابخانه‌ای نیز پی گرفته شده است.
این كتاب از جهت گردآمدن تعداد قابل ملاحظه‌ای از سرگذشت بقعه‌ها، مرقدها و مزارهای شهرستان‌های استان تهران و استان جدید‌التأسیس البرز در دو جلد كاری است جامع كه كمتر مورد توجه پژوهشگران در مطالعات و تحقیقات مربوط به علوم انسانی قرار گرفته است.
از دیگر نكات برجسته این اثر می‌توان به اهمیت موضوع مورد بررسی اشاره كرد. موضوع این اثر، به عنوان موضوعی میان‌رشته‌ای گستره وسیعی از مطالب و منابع جغرافیایی، معماری، مذهبی و تاریخی را دربرگرفته است كه گروه پژوهشی را ناگزیر به مراجعه به شمار بسیاری از منابع نموده است. در این میان به دلیل آنكه مكان‌های مورد بررسی در این كتاب در بیشتر موارد در شهرها و روستاهای كوچك یا نواحی حاشیه‌ای استان تهران قرار گرفته‌اند، منابع مكتوب چاپی و مدون كمتری نظیر كتاب، مقاله و رساله در دسترس بوده و تكیه كار بر مشاهدات میدانی دقیق، روایات شفاهی و استفاده از منابع اسنادی موجود در اداره‌های اوقاف و امور خیریه مناطق، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی كشور و استان و دیگر مراكز اسنادی موجود بوده است و قرارگرفتن این مطالب در كنار عكس‌ و پلان‌های لازم برای بنا كیفیت كار را دو چندان كرده است و اطلاعات جامع و مفیدی را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.
با آنكه اولین کارکرد بقعه‌ها و مزارهای پاكان و نیكان، کارکردی مذهبی- زیارتی است و بیشتر مطالب موجود نیز به این جنبه از موضوع پرداخته‌اند؛ اما اثر حاضر در کنار این کارکرد اصلی و عمومی، کارکردهای دیگری از جنس فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را با تیزبینی و نكته‌سنجی بسیار مورد بررسی و مطالعه قرار داده است كه توضیحات دقیق در باب الحاقاتی چون كتابخانه، مدرسه و واحدهای فرهنگی در كنار بنای اصلی، برگزاری مراسم مذهبی، گردهمایی‌های مردم محل در این اماكن، قبرستان و خاكسپاری متوفیان، همچنین شكل‌گیری بازارهای سنتی و مشاغل مختلف در اطراف این اماكن را از جمله نكات برجسته ‌این اثر است که در مطالعاتی که بر روی بقعه‌ها، آرامگاه‌ها و مزارها انجام گرفته کمتر بدان توجه شده است.
بنا بر گفته‌ها و تحلیل‌های بسیاری از صاحب‌نظران برخی از نكته‌های مربوط به معماری زیارتگاه‌های ایران از لحاظ هنری و فنی در زمره برجسته‌ترین نمونه‌ها و جلوه‌های هنر معماری اسلامی و ایرانی‌ هستند، كه در این اثر سعی شده است این نكات در توضیح معماری بنا مورد توجه قرار گیرد. ذكر ریزه‌كاری‌ها در كارهای معماری و كاشی‌كاری‌ها و گچ‌بری‌ها، دقت اندازه‌گیری در تمامی اندازه‌های بنا، یاد كرد جزئیات موجود در بنا و مواردی از این دست سبب شده است این كتاب در زمینه معماری بناهای آرامگاهی نیز اثری در خور توجه باشد.
كتاب با گلبانگ آشنایی كه شامل مقدمه و توضیحی بر روش پژوهش و چگونگی تدوین است، آغاز شده و در ادامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است:
بخش اول معرفی و توصیف بقعه‌ها، مرقدها و مزارها، و در برگیرنده متن اصلی درباره مطالب مربوط به آنها با یك روش هماهنگ در هر جلد است.
بخش دوم پیوست‌ها است كه خود به چهار قسمت شرح‌حال برخی از بزرگان و نام‌آوران؛ فهرست‌ها؛ واژه‌نامه و كتابنامه تقسیم شده است.

در نهایت بازبینی و تدوین نهایی كتاب، سبب شده است تا كاستی‌ها و نقائص كتاب تا حد ممكن رفع گردد و نتیجه نهایی كار، اثری ارزشمند در موضوع و حیطه بررسی مراكز آئینی و اماكن مذهبی كشور باشد.

شماری از زیارتگاه‌های استان آذربایجان شرقی شماری از زیارتگاه‌های استان آذربایجان شرقی
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
سرپرست طرح در شعبه: محمود رنجبر
ناظر طرح: امیرهوشنگ انوری
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1389
قطع: سلطانی (A3)
تعداد صفحات: 416
بها: 2700000 ریال

این كتاب بخشی قابل توجه از طرحی است كه در باب بررسی مراكز آئینی كشور تهیه شده است. درباره بقاع و زیارتگاه‌های استان آذربایجان شرقی تاكنون تحقیقات و مطالعاتی صورت پذیرفته اما هیچ‌یك تاكنون جامعیت نداشته است. بنیاد ایران‌شناسی به همراهی بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان آذربایجان شرقی اقدام به شناسایی، معرفی و توصیف این بقاع و زیارتگاه‌ها كرده است. در این شناسایی تعداد 319 بقعه، زیارتگاه و مزار در استان آذربایجان‌شرقی بررسی و معرفی شده‌اند.شهرستانهایی كه بقعه‌هایشان در این كتاب امده‌اند عبارتند از: آذرشهر، اسكو، اهر، بستان‌اباد، بناب، تبریز، جلفا، چاراویماق، سراب، شبستر، عجب شیر، كلیبر، ماغه، مرند، ملكان، میانه، ورزقان، هریس و هشترود. بررسی ویژگی‌های مكان قرارگیری بقاع، تاریخچه بقعه‌ و مرمت‌های آن، محوطه و معماری بنای بقعه و نیز در نظرگرفتن تاریخ شفاهی اعم از چگونگی برگزاری مراسم و آداب و رسوم، چگونگی اداره بقعه، معرفی معماران، نقاشان و هنرمندان دركنار متولیان، خادمان از گذشته تا كنون و .... از ویژگی‌های منحصر به فرد این اثر است.
بر هر آشنای تحقیقی، آشكار است كه سرزدن به تك‌تك شهرها و روستاهای استان بزرگی همچون آذربایجان‌شرقی كاری دشوار است كه به یاری خداوند، همت و علاقه پژوهشگران این مهم انجام شد و به ثمر نشست.
كتاب با یك مقدمه دو بهره‌ای آغاز و به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. بخش اول، با عنوان زیارتگاه‌ها مطالب اصلی كتاب را در بر می‌گیرد و به توصیف مزارها و بقاع در 4 فصل به ترتیب زیر می‌پردازد:

 • زیارتگاه‌های مشهور به امامزاده
 • با زیارتگاه‌های مشهور به پیر
 • اماكن مشهور به زیارتگاه
 • با مزار شماری از دانشوران صاحب نام
بخش دوم با عنوان شمار دیگری از زیارتگاه‌ها همانند بخش اول به دارای چهار فصل به شرح زیر است:
 • زیارتگاه‌های مشهور به امامزاده‌ها
 • زیارتگاه‌های مشهور به اجاق‌ها
 • زیارتگاه‌های مشهور به پیرها
 • اماكن مشهور به زیارتگاه‌ها
بخش سوم شامل پیوست‌ها و دارای دو فصل است. پیوست‌‌ها در بردارنده جدول نام‌ها، نشانی‌‌ها،‌ هنرمندان،‌ متولیان و بقاع ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و .... است. دو فصل موجود در این بخش نیز به ترتیب به ارائه مطالبی در خصوص اماكن دیگر زیارتی و یك رشته فهرست در خصوص نام و نشان زیارتگاه‌ها، قدمت تحقیقی یا تقریبی بنا و... می‌پردازد.
از جمله گفتنی‌ها درباره این اثر، ارائه گزارش‌هایی از آرامگاه‌های برخی از بزرگان ادب، دانش و عرفان ایران زمین از جمله شیخ شهاب‌الدین اهری، شیخ محمود شبستری،‌ شیخ شهاب‌الدین اهری، اوجدی مراغه‌ای، خواجه محمد خوشنام و .... است. دیگر این كه صفحات زیادی به تحقیق بر روی مزار پیرهای آذربایجان صورت پذیرفته است و از این منظر كتاب تركیبی خواندنی از باورهای مذهبی و عرفانی و ادبی آذربایجانی‌ها است.

كتاب شهرهای ایران‌شهر (جلد اول؛ آبادان، ایواوغلی)
پژوهش گروهی بنیاد ایران‌‌شناسی، مدیر طرح: محمدرضا نصیری
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1389
قطع: رحلی
تعداد صفحات: 576
بها: 2880000 ریال

كتاب حاضر، نخستین اثر از طرح «شهرهای ایران‌شهر» است كه در بنیاد ایران‌شناسی و زیر نظر آقای دكتر حسن حبیبی، تاًلیف و تدوین شده است. طرح موضوع كتاب شهرهای ایران‌ شهر با نگاهی دگرگونه به مسائل شهری و با هدف شناساندن شهرهای ایران از قدیم‌الایام تاكنون و به صورت جامع‌الاطراف و در عین حال به طور خلاصه در هر یك از مقوله‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی و ... صورت پذیرفته است.
این كتاب ماحصل فعالیت‌های 53 نویسنده نام‌آشنا و غیر نام‌آشنا است كه دست به قلم برده و هریك درخصوص یك یا چند شهر به ارائه مقاله پرداخته‌اند.
در این كتاب نه تنها نقطه‌های مشترك كه خط‌ها، سطح‌ها و عمق‌ها و حجم‌های مشترك فرهنگی و تمدنی و دیگر مختصات و مشخصات هر یك از شهرها در حد مقدور شناسایی و به سبك و سیاقی واحد گزارش شدند. در جلد اول كتاب شهرهای ایران‌شهر به مسائل و مباحث زیر در خصوص 117 شهر پرداخته شده است:

 • موقعیت شهر
 • طبیعت شهر
 • تاریخ كهن شهر
 • مسائل مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی شهر
 • اقتصاد و مشاغل شهر
 • تعلیم وتربیت و فرهنگ شهر
 • بهداشت و درمان شهر
 • ارتباطات شهر
 • روزنامه‌های شهر
 • مراكز آیینی، مساجد، امامزاده‌ها و آثار تاریخی شهر
همچنین در نگارش و تألیف این اثر به چند موضوع خاص توجه شده است. سعی بر آن بوده است كه درباره شهرهای كوچك و تازه تأسیس تا جایی كه امكان دارد اطلاعات بیشتر و جامع‌تری داده شود. از اینرو تحقیقات میدانی در مواردی نیز انجام شده است.
به‌علاوه، در معرفی شهرهای ایران تلاش شده است برخلاف روش مرسوم در دانشنامه‌ها عمل شود. یعنی نه‌تنها به مسائل تاریخی و جغرافیایی شهرها، بلكه به چهره شهرها از جنبه‌های مختلف و همچنین به مسائل اجتماعی، آداب و رسوم، اقتصاد و مشاغل و... نیز توجه شود.
در این اثر به آداب و رسوم رایج در شهرها توجه ویژه شده است و در برخی موارد از آداب و سننی كه امروزه چندان مرسوم و متداول نیست و یا از بین رفته‌اند نیز یاد شده است.
همچنین در مطالعه این اثر در بخش زبان‌ها و گویش‌ها روشن می‌شود كه در بعضی مناطق ایران هنوز گویش‌های كهن ایرانی بدون اینكه اصالت خود را از دست داده باشند، رواج دارند و حتی لغات پهلوی و اوستایی در میان این گویش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نویسندگان این اثر برخی دارای یك مقاله و بیشتر آنها دو یا چندین مقاله را به رشته تحریر درآورده‌اند. در این راستا دو فهرست در ابتدای كتاب آمده است: یكی فهرست نام نویسندگان است كه با نظم الفبایی تنظیم شده است و پس از نام و نشان هر یك از آنها، نام و نشان مقالاتی كه در هر جلد تحریر كرده‌اند، آمده است. فهرست دیگر فهرست الفبایی مقالاتی است كه هر یك از نویسندگان تحریر كرده‌اند.
شایان ذكر است، در جلد‌های بعدی به ترتیب حروف الفبا سایر شهرها معرفی خواهند شد.

سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر
پژوهش گروهی بنیاد ایرا‌ن‌شناسی، مدیرطرح: شهرام یوسفی فر
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
ا نتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1389
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات 366
بهاء: 2400000ریال
كتاب حاضر، نخستین اثر از مجموعه بازارهای ایران است كه در بنیاد ایران‌شناسی و زیر نظر آقای دكتر حسن حبیبی، تاًلیف و تدوین شده است. كتاب «سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر» ماحصل بخشی از فعالیت‌های چندین ساله گروه بازار در بنیاد ایران‌شناسی است. با توجه به عمر دویست ساله پایتختی تهران و دگرگونی‌های گسترده معاصر و تأثیر آنها بر سرگذشت بازار، برخی از مهم‌ترین موضوعات مربوط به بازار بزرگ تهران و بازارچه‌های پیرامونی آن، بازارهای تجریش و حضرت عبدالعظیم (ع) از ابتدای دوره قاجار تاكنون، در این كتاب مورد بررسی قرار گرفته است. در این اثر تلاش شده با پژوهشی جامع و بهره‌گیری از روش‌های‌كتابخانه‌ای و میدانی، كالبد در بازار از وجوه گوناگون تاریخی، جغرافیایی و اقتصادی مانند موقعیت گروه‌های شغلی و كاربری‌های اماكن مورد بررسی قرار گیرند. نو بودن عرصه مطالعات در بازار تهران به عنوان الگو برای مطالعات آتی، یكی از ویژگی‌های بارز این كتاب است. در این اثر كالبد‌های اصلی و فرعی بازار و عناصر این كالبد به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. این كالبد سازمان اقتصادی، اجتماعی و نیروی انسانی را در خود جای داده و به شكل مطلوب در آورده است. با رویكرد پژوهشی مشخص می‌شود كه بازار به مثابه ‌یك شهركوچك، بیشترین عناصر و اجزای شهری را در خود جای داده است. این كالبد یك نقطه به نسبت معین پایه‌گذاری شده و تقریباً توسعه‌ای هماهنگ‌یافته است و تازمانی كه به كاركردهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود ادامه داده و به ویژه تا زمانی كه سازمان اقتصادی‌اش را نیروی انسانی منسجمی اداره می‌كند، همچنان پا برجا خواهد بود. كتاب «سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر» در هشت بخش مفصل و هر بخش به چند فصل و بهره تقسیم شده است. در این اثر علاوه بر بازار بزرگ تهران، بازارچه‌های آن، بازار تجریش و بازار شهر ری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. بخش هشتم كتاب با عنوان پیوست فصول متعددی شامل آمار و فهرست ‌مشاغل، بناهای وقفی، گاه‌شمار حوادث و وقایع بازار، اسناد بازار و نیز قوانین و مقررات مربوط به بازرگانی در ایران در برگرفته‌ است. بخش‌های كتاب به شرح زیر است: بخش اول: كالبدهای اصلی و فرعی بازار بزرگ تهران و عناصر آن بخش دوم: سازمان اقتصادی بازار بزرگ تهران بخش سوم: نظام صنفی بازار بزرگ تهران بخش چهارم: تك‌نگاری‌ها بخش پنجم: نقشه‌های پهنه‌بندی مشاغل در بازار بزرگ تهران بخش ششم: بازار تجریش بخش هفتم: بازار حضرت عبدالعظیم (ع) بخش هشتم: پیوست‌ها كتاب با مقدمه جناب آقای دكترحسن حبیبی و پیشگفتار جناب آقای دكتر شهرستانی و با مباحث بازار و بازارشناسی توسط جناب آقای دكتر یوسفی‌فر، مدیر طرح، آغاز می‌شود. بررسی مشاغل متعددی كه در بازار تهران بوده و از دست رفته‌اند و یا به جاهای دیگر منتقل شده‌اند و نیز كاروان‌سراها در طول تاریخ بازار، مباحثی است كه باید مورد بررسی قرار گیرند و این امر از برنامه‌های آتی بنیاد ایران‌شناسی است. همچنین پژوهش سایر بازارهای ایران و از آن جمله بازار تبریز و یزد و..... در دستور كار بنیاد ایران‌شناسی قرار دارد.

ایران در كتاب نزهى‌المشتاق
ترجمه: استاد عبدالمحمد آیتی
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
ا نتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات 164
بها: 820000 ریال
این كتاب، ترجمه قسمتی از كتاب نزهه‌المشتاق فی‌الاختراق الافاق اثر مشهور ابوعبدا... ادریسی، دانشمند مسلمان مغربیِ مقیم سیسیل است كه در اواخر قرن پنجم هجری (493 هـ.ق) در مراكش دیده به جهان گشود و در دهه‌های آخر قرن ششم هجری (560 هـ.ق) در پالرموی سیسیل چشم از جهان فروبست. ابوعبدا... ادریسی را همچون استخری، ابوحوقل، مقدسی و بیرونی می‌توان در ردیف جفرافی‌دانان مؤثر و بنام جهان اسلام معرفی كرد كه كتابش (نزهه‌المشتاق) از جمله مهمترین آثار جغرافیایی جهان به شمار می‌رود. این كتاب از جمله آن كتابهایی است كه یاد كرد قابل توجهی از ایران قرن‌های پنجم و ششم هجری‌قمری دارد كه تاكنون به فارسی ترجمه نشده و بنیاد ایران‌شناسی آنچه را كه به طور كامل یا به نحوی از انحاء به ایران مربوط می‌شود، در ترجمه این اثر در اولویت قرار داده است تا فایده فوری‌تر و عام‌تری برای دانشجویان و محققان در بخش ایران بزرگ داشته باشد. نگارش كتاب نزهه‌المشتاق فی‌الاختراق الافاق، پانزده سال به طول انجامیده و در شوال 548 هـ.ق/ ژانویه 1154 م، به زبان عربی اندلسی به پایان رسیده است؛ مقدمات انتقال دانش جغرافیای مسلمانان را به اروپا فراهم آورده و در شكل‌گیری جغرافیای جدید مؤثر بوده است. از آنجا كه استاد عبدالمحمد آیتی با ترجمه كتاب تاریخ اندلس و دیگر آثار عربی آشنایی كامل داشتند، ترجمه كتاب كه از روی چاپ ناشر عربی انجام شده، به استاد واگذار شد و این موضوع از نقاط قوت اثر حاضر است. اهمیت كتاب بنا بر گفته ناشر عربی آن بیش از یك كتاب جغرافیای طبیعی است، چرا كه یك كتاب جغرافیای انسانی نیز هست و نكته‌های مهمی را هم از موضوعات مردم‌شناسی و احتمالاً جامعه‌شناسی دربردارد. به طوریكه در زمینه‌های دیگر اعم از جامعه، نظام، عقاید، تاریخ، ادبیات و... نیز كارآیی دارد و به خواننده شناخت می‌دهد. ادریسی همچنین به جمع‌آوری و تنظیم صرف اطلاعات در بخش‌ها و فصل‌ها اكتفا نكرده؛ بلكه در كنار آن نگرش علمی و ذوق فطری سلیم خود را نیز در نگارش كتاب دخالت داده است. وی همچنین در این كتاب نقشه كروی كاملی از جهان ترسیم كرده و در این كار ابتدا نقشه بطلمیوس را تصحیح و آنگاه نقشه خود را براساس آن ترسیم كرده است. به علاوه در جمع‌آوری مطالب كتابش در اغلب موارد از گردشگران و تاجران یا به قول امروزی شاهدان عینی بهره جسته است. لذا در بسیاری از موارد می‌بینیم كه در لابه‌لای متن كتاب به این دسته از منابع اشاره می‌كند، نظیر: «یكی از گردشگران مورد اعتماد كه قریب به بیست سال در سودان به سر برده است، می‌گوید...»، و البته تمام این نوع منابع با مشاهدات عینی خود ادریسی و تجربیاتش به عنوان یك گردشگر و جغرافی‌دان به خوبی درآمیخته است. وی همچنین كتابش را براساس دریافت‌های بسیاری از جغرافی‌دانان روزگار خویش به هفت اقلیم تقسیم كرده و در هر اقلیم مسائل مورد بحث را در ده بخش آورده است. مبنای تنظیم كتاب بر مكتب هفت اقلیم استوار است و هر اقلیم به ده بخش (جزء) تقسیم می‌شود. در اصل كتاب به هفت فصل و هفتاد بخش تقسیم شده است. در كتاب حاضر، هر بخش و اقلیم كه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به ایران بزرگ، از ماوراءالنهر تا بین‌النهرین مربوط می‌شود، انتخاب شده است. یازده نقشه نیز از نسخه خطی منحصر به‌فرد انس‌المهج و حدائق‌الفرج، اثر دیگر ادریسی، در انتهای كتاب آمده است. بخش تعلیقات نیز شامل اطلاعات سودمندی همچون بررسی و توصیف نقشه‌های ادریسی، تطبیق موقعیت‌های جغرافیایی كتاب با وضعیت كنونی و نمایه جغرافیایی دقیقی از متن كتاب است.

مساجد دیرینه سال تهران
پژوهش گروهی بنیاد ایران شناسی
طرح، مقدمه، تدوین و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
ا نتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات 570
بها: 3700000 ریال
كتاب حاضر، دومین كتاب از مجموعه طرح پژوهشی «اماكن آیینی و مذهبی ایران» است كه در بنیاد ایران‌شناسی به صورت كار گروهی و میان‌رشته‌ای، طی چند سال كار مستمر و براساس پژوهش‌های میدانی و كتابخانه‌ای گسترده به سرانجام رسیده است. در بررسی كتابخانه‌ای این اثر، بیشتر كتابها، گزارش‌ها و تحقیقات مكتوب پیشین مربوط به تهران، در آن قسمت كه از مساجد سخن گفته‌اند و نیز مكتوباتی كه سراسر آن مربوط به مساجد هستند، مورد توجه و استخراج اطلاعات قرار گرفته‌ است. همچنین این كتاب با بررسی میدانی و ارائه اطلاعات دقیق درباره مساجد دیرینه سال تهران، این میراث با ارزش، پرمعنی، بلندنظرانه و هنرمندانه را به خوانندگان معرفی می‌نماید. در كتاب حاضر تعداد 132 مسجد در تهران، كه بالای 80 سال قدمت دارند، مورد معرفی و بررسی قرار گرفته‌اند. آنچه در بررسی میدانی این مساجد به آنها توجه شده، همه مسائلی را دربرمی‌گیرد كه مربوط به ساختار بنا و نیز فعالیت بنا می‌شود. در نتیجه اصل ساختمان، نكته‌های خاص معماری بنا و تزئینات آن به طور عینی به معنای دقیق كلمه نه تنها مورد مشاهده بلكه مورد «معاینه» قرار گرفته‌اند. همچنین آنچه این اثر را در میان پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی متمایز می‌سازد آن است كه پژوهشگران از تاریخچه بنا و سیر تغییرات آن نیز نه تنها غافل نمانده‌اند كه این بخش را به عنوان یكی از بخش‌های مهم كار مورد توجه قرار داده‌اند. وجه مورد توجه دیگر در این اثر، حضور انسانی و اجتماعی اصل بنا بوده است كه به عنوان یك امر اجتماعی، فرهنگی و درعین حال آیینی و مذهبی بدان پرداخته ‌شده است. بر این اساس، هر مسجد به عنوان یك موجود زنده و فعال نه تنها در بافت شهری قرار داده شده، بلكه در تار و پود زندگی اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و حتی سیاسی و علمی (به لحاظ آنكه مسجد دارای مدرس و مدرسه بوده و یا همسایه مدرسه‌ای قرار داشته است) نیز جای داده شده و به صورت چند وجهیِ درهم تنیده شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، در این اثر به شناسایی هر یك از مساجد شامل: نشانی، بانی بنا و مدیریت آنها اشاره شده و در چهار بخش به طور تفضیلی به معرفی مسجد مذكور پرداخته شده است، كه عبارتند از: 1. موقعیت مكانی مسجد؛ 2. تاریخچه: بنای اولیه مسجد و گزارشی از مرمت‌ها؛ 3. بنای كنونی و مشخصات آن؛ 4. ملاحظات و توضیحات تكمیلی (شامل: بانیان، متولیان، معماران و هنرمندان، واعظان و مداحان و اهمیت تاریخی مسجد).

وقایع‌نگاری خلیج فارس؛ بخش تاریخ ایران
نوشته: ج. ج. لوریمر ترجمه: استاد عبدالمحمد آیتی
مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
ا نتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: رحلی تعداد صفحات 314
بها: 1550000 ریال
از جمله نیازهای مطالعات در حوزه خلیج فارس، بررسی تحقیقات انجام شده از طرف سیاحان و سیاستمداران است كه در سالهای مختلف در این حوزه آثاری از خود بر جای گذاشته‌اند. كتاب «وقایع‌نگاری خلیج فارس»،‌ اثر ج. ج. لوریمر، با عنوان اصلی «The Gazetteer of The Persian Gulf, Oman and Centeral Arabia, Calcutta, India, 1915» است، كه به وقایع‌نگاری تاریخی، جغرافیایی،‌ اجتماعی و... كشورهای حوزه خلیج فارس می‌پردازد. با عنایت به این نیاز بنیاد ایران‌شناسی با گزینش بخش تاریخ ایران، اقدام به ترجمه این اثر نمود. این كتاب توسط استاد عبدالمحمد آیتی از متن عربی به فارسی و با نظارت و مقدمه جناب آقای دكتر حبیبی ترجمه شده است. ترجمه كتاب با دیدگاهی ایران‌شناختی صورت پذیرفته و به همین علت نیز بخش مربوط به تاریخ ایران انتخاب شده است. كتاب «وقایع نگاری خلیج فارس، بخش تاریخ ایران» بر اساس آنچه ناشر انگلیسی آن نوشته است، شامل دو بخش است. بخش نخست دربرگیرنده «تاریخ خلیج فارس و سرزمین‌ها و بلاد اطراف آن» و بخش دوم «معجم جغرافیایی منطقه» است. بخش اول كتاب شامل دو مبحث است: مبحث نخست شامل «تاریخ عمومی منطقه خلیج فارس و منطقه عمان و ولایات عربی در ساحل غربی خلیج فارس و بخش مركزی جزیرى‌العرب و عراق و عثمانی، كه در واقع بخش عربی كتاب است» و مبحث دوم شامل «سه فصل خوزستان، تاریخ خلیج فارس و جزایر آن و تاریخ مكران است، كه باید بخش ایرانی كتاب خوانده شود.» این اثر ترجمه جزئی از قسمت تاریخی كتاب مربوط به ایران است. از جمله مباحث این كتاب اوضاع داخلی ایران از دوره نادرشاه تا مظفرالدین‌شاه، روابط ایران با كشورهای مختلف، قدرتهای جهانی حاضر در خلیج فارس و رقابت آنها بر سر خلیج فارس، كمپانی‌های كشورهای خارجی در خلیج فارس، تجارت در خلیج فارس، فرستادگان و سفارتها و گروه‌های دیگر مستقر در خلیج فارس و... است. این موضوعات هدف كشورهایی را كه در خلیج فارس جولان می‌داده‌اند را بهتر و بیشتر از وقایع نگاری مفرد روشن می‌كند و می‌تواند دست‌مایه پژوهش‌های چندگانه و رساله‌های متعددی باشد. شایان ذكر است، كتاب وقایع‌نگاری خلیج‌فارس در دوازدهمین دوره جایزه «كتاب فصل»، كه اختصاص به آثار منتشر شده در فصل زمستان سال 1388 داشت، موفق به دریافت عنوان برگزیده در حوزه «تاریخ»، شاخه «ترجمه» شد

سرگذشت تقسیمات كشوری ایران، 1385- 1285 هـ.ش. (جلد سوم: خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان)
تألیف: فاطمه فریدی‌مجید و نجمه ملك‌پور
مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات 568
بها: 3400000 ریال
این كتاب، سومین جلد از مجموعه طرح پژوهشی «سازمان‌های اداری و تقسیمات كشوری» بنیاد ایران‌شناسی است كه همانند جلد نخست به بررسی قوانین ایران در حوزه تقسیمات كشوری، در سه دوره قانونگذاری 1286، 1316 و 1362 هـ.ش، می‌پردازد و روند شكل‌گیری استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها و نیز تجمیع روستاهای كشور، ایجاد، انتزاع و الحاق و تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری، در طول یكصد سال اخیر، را بررسی می‌نماید. پژوهشگران در كتاب حاضر در 567 صفحه به بحث تفصیلی چهار استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان پرداخته‌اند و درباره هر یك از استان‌های مذكور، بر اساس آنچه در اسناد و مدارك آمده، به صورت شرح، جدول و نمودار و نقشه، مطالب را ارائه نموده‌اند. این كتاب علاوه بر مطالب این چهار استان، شامل مقدمه و بخش تمهید است. مقدمه: شامل زیرساخت‌های جامعه‌شناختیِ نیاز به پژوهش درباره تقسیمات كشوری و ضرورت‌های آن، روش پژوهش، شیوه تدوین، تحلیل منابع، و نیز قسمتی از طرح سازمان‌های اداری و تقسیمات كشوری در بنیاد ایران‌شناسی است. بخش تمهید: در این بخش اطلاعاتی درباره محتوای قوانین تقسیمات كشوری ارائه شده است. از جمله: قوانین مهم تقسیمات كشوری؛ بررسی كاستی‌های این قوانین و برتری‌های آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به شرایط اجتماعی و تاریخی جامعه؛ بررسی كالبد و محتوای قوانین از 1286 تا 1385. این بخش خواننده را با واژه‌ها، مفاهیم و اشاراتِ بخش‌های مختلف، نظیر قانون 1286، قانون 1316، قانون 1362 و غیره، آشنا می‌سازد و از تكرار برخی مطالب مشترك در هر بخش جلوگیری می‌كند، و اشراف نسبت به كل ساختار تقسیمات كشوری را به لحاظ مفهومی میسر می‌نماید. در این قسمت همچنین محتوای كتابهای جغرافیایی مرتبط با تقسیمات كشوری، محتوای كلی سرشماری‌ها و میزان بهره‌مندی آنها نسبت به سایر منابع مورد بررسی قرار گرفته است. جلد سوم از كتاب سرگذشت تقسیمات كشوری ایران شامل مطالب و مباحثی به شرح ذیل است: بهره نخست: توصیف مختصری از احكام و قوانین مربوط به تقسیمات كشوری از صد سال پیش تاكنون و بررسی محتوای آنها؛ بهره دوم: محتوای كلی تصویب‌نامه‌های هیئت دولت و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت كشور در مورد تقسیمات كشوری؛ بهره سوم: تغییرات شكل یا محتوای تقسیمات كشوری به موجب قوانین یا دیگر مقررات. این كتاب شامل بخش‌های دهم تا چهاردهم مشتمل بر استان‌های خراسان (بخش دهم)، خراسان جنوبی (بخش یازدهم)، خراسان رضوی (بخش دوازدهم)، خراسان شمالی (بخش سیزدهم) و خوزستان (بخش چهاردهم) است. این اثر با در نظر گرفتن ریشه‌های تاریخی، اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی، ادبی و نیز استفاده از مطالعات و تخصص محققان گوناگون، با توجه به بین‌رشته‌ای بودن اثر حاضر، شكل گرفته است. همچنین با توجه به فراوانی داده‌ها، اسناد و مدارك، دقت و كاوش بسیار در تنظیم و تدوین این مجموعه‌ به كار رفته است.

سرگذشت تقسیمات كشوری ایران، 1385- 1285 هـ.ش. (جلد دوم: ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری)
تألیف: فاطمه فریدی‌مجید، حشمت ا... سلیمی، نجمه ملك‌پور
مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات 280
بها: 1650000 ریال
این كتاب، دومین جلد از مجموعه طرح پژوهشی «سازمانهای اداری و تقسیمات كشوری» بنیاد ایران‌شناسی است كه كار تألیف آن از سوی خانمها فاطمه فریدی‌مجید و نجمه ملك‌پور و آقای حشمت‌ا... سلیمی و با مقدمه، تمهید و بررسی نهایی آقای دكتر حسن حبیبی به انجام رسیده است. جلد اول از كتاب سرگذشت تقسیمات كشوری ایران به بخش‌های اول تا پنجم شامل آذربایجان (بخش اول)، آذربایجان شرقی (بخش دوم)، آذربایجان غربی (بخش سوم)، اردبیل (بخش چهارم) و اصفهان (بخش پنجم) پرداخت. ادامه آن در جلد دوم شامل بخش‌های ششم تا نهم در بردارنده ایلام (بخش ششم)، بوشهر (بخش هفتم)، تهران (بخش هشتم) و چهارمحال و بختیاری (بخش نهم) است. این كتاب نیز همانند جلد نخست به روند شكل‌گیری قوانین ایران در حوزه تقسیمات كشوری، در سه دوره قانونگذاری 1286، 1316و 1362هـ.ش، می‌پردازد و چگونگی شكل‌گیری استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها و نیز تجمیع روستاهای كشور، ایجاد، انتزاع و الحاق و تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری، در طول یكصد سال اخیر، را بررسی می‌نماید. جلد دوم از كتاب «سرگذشت تقسیمات كشوری ایران» در 279 صفحه، به بحث تفصیلی چهار استان ایلام، بوشهر، تهران و چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته، كه درباره هر یك آنچه در اسناد و مدارك مختلف قابل ذكر و توجه بوده، به صورت شرح، جدول، نمودار و نقشه ارائه گردیده است. جلدهای بعدی این مجموعه عظیم در دست چاپ و تهیه است. از این مجموعه جلد سوم مشتمل بر سرگذشت تقسیمات كشوری استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خوزستان در روزهای آتی و جلدهای چهارم و پنجم مشتمل بر سرگذشت تقسیمات كشوری استان‌های سمنان، سیستان و بلوچستان،‌ زنجان، فارس و... به زودی از سوی بنیاد ایران‌شناسی منتشر خواهند شد.

سرگذشت تقسیمات كشوری ایران، 1385- 1285 هـ.ش. (جلد اول: آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و اصفهان)
تألیف: فاطمه فریدی‌مجید، با همكاری: فاطمه دفتری، نجمه ملك‌پور
مقدمه، تمهید و بررسی نهایی: دكتر حسن حبیبی
ا نتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات: 472
بها: 2800000 ریال
این كتاب، نخستین جلد از مجموعه طرح پژوهشی «سازمانهای اداری و تقسیمات كشوری» بنیاد ایران‌شناسی است كه كار تألیف آن از سوی خانم فاطمه فریدی‌مجید، با همكاری خانمها فاطمه دفتری و نجمه ملك‌پور، و مقدمه، تمهید و بررسی نهایی آن نیز توسط دكتر حسن حبیبی به انجام رسیده است. كتاب حاضر، روند شكل‌گیری قوانین ایران در حوزه تقسیمات كشوری را، در سه دوره قانونگذاری 1286، 1316و 1362هـ.ش، بررسی می‌كند و به چگونگی شكل‌گیری استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها و نیز تجمیع روستاهای كشور، ایجاد، انتزاع و الحاق و تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری، در طول یكصد سال اخیر، می‌پردازد. دكتر حسن حبیبی در بخشی از مقدمه و تمهید این كتاب چنین بیان می‌دارد: «كتاب حاضر سرگذشت به نسبت مفصل تقسیمات كشوری را از صد سال پیش تا پایان سال 1385 هـ.ش گزارش می‌كند و ماجراهای تكوین و تحول ایالات و ولایات و سپس استانها و شهرستانها و قسمتهای جزیی‌تر را با شرح كافی بیان می‌دارد. روشن است كه این سرگذشت مشحون از اطلاعات و داده‌های فراوان و اصطلاحات و عناوین گوناگون است.» دكتر حبیبی در بخش دیگری از مقدمه می‌افزاید: «تقسیمات كشوری در ایران یعنی تقسیم كشور به ایالات، ولایات و استانها و شهرستانها و ...، سابقه طولانی از عهد باستان دارد. برآمدن هر نظام سیاسی همراه با ایجاد سازمانهای اداری و سیاسی خاصی بوده است و این امر از دوران ماد و هخامنشی و تقسیم ایران به شهرها و ساتراپی‌ها تا پس از اسلام كه سازمان ولایات و ایالت به مرور در ایران شكل گرفت و گستره سترگ ایران به بخشهای مختلفی تقسیم شد، با فراز و نشیب‌هایی پی گرفته شده است.» در این مقدمه، به بررسی استانهای سی‌گانه در سی بخش در جلدهای مختلف كتاب سرگذشت تقسیمات كشوری ایران اشاره شده است. سپس تمهید كتاب، (در 13 صفحهA3 )، با هدف مطرح ساختن اطلاعات زیربنایی و آماده‌سازی خواننده به استفاده بهینه از داده‌های كتاب آمده و طی آن یادآوری شده كه در این كتاب مطالب و مباحث زیر بدون ایجاز مخل و اطناب محل مطرح شده است: بهره‌ اول: توصیف مختصری از احكام و قوانین مربوط به تقسیمات كشوری؛ بهره دوم: محتوای كلی تصویب‌نامه‌های دولت و بخش‌نامه‌های وزارت كشور در مورد تقسیمات كشوری؛ بهره سوم: تغییرات شكل تقسیمات كشوری به موجب قوانین و مقررات دیگر. در این بخش كلیه قوانین و تقسیمات كشوری با بررسی ویژگی‌ها و كاستی‌ها و از آن جمله متن آخرین قانون حاكم بر تقسیمات كشوری یعنی «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری 1362» و نیز تصویب‌نامه‌ها و دستورالعملهای وزارت كشور بعد از 1362 ارائه شده است. از آن پس در حدود 400 صفحه از جلد اول كتاب، به بحث تفصیلی چهار استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و اصفهان اختصاص یافته، كه درباره هر یك بر اساس مقدمه و تمهید پیش‌گفته، آنچه در اسناد و مدارك مختلف قابل ذكر و توجه بوده، به صورت شرح، جدول، نمودار و نقشه ارائه گردیده است: آذربایجان از 1285 تا 1337 هـ.ش، 57 صفحه؛ بخش اول: آذربایجان‌شرقی، 120 صفحه؛ بخش دوم: آذربایجان‌غربی، 56 صفحه؛ بخش سوم: اردبیل، 20 صفحه؛ بخش چهارم: اصفهان، 146 صفحه. شایان ذكر است، منابع اصلی مطالعات كتاب بر محور قوانین و مقررات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، مصوبات هئیت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورات نخست‌وزیران، رؤسای جمهور و... و همچنین اسناد، مدارك و منابع مكتوب خصوصاً از سالهای 1280 تا 1316 هـ.ش استوار بوده و ‌خواننده با مطالعه این كتاب، بدون نیاز به جستجوی دراز دامن در منابع، به میزان وسیع به تغییر و تحولات ایران در حوزه تقسیمات كشوری پی برده و با روند شكل‌گیری استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها، دهستان‌ها و...، خصوصاً در طول یكصد سال اخیر، آشنا می‌شود. در پایان لازم به یادآوری است، جلد دوم این مجموعه شامل بررسی استان‌های ایلام، بوشهر، تهران و چهارمحال ‌و بختیاری تا اواخر سال جاری (1388) و سایر مجلدات این مجموعه در مدت زمان مشخص به عرصه مطالعاتی كشور ارائه خواهد شد.

وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی
پدیدآورندگان: محمدحسن گنجی، محمدباقر وثوقی، جواد صفی‌نژاد، فاطمه فریدی‌مجید، امیرهوشنگ انوری
مقدمه، تدوین و بازبینی نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1386 بها: __ (در حال حاضر موجود نمی‌باشد)
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات: 440
كتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی، به عنوان نخستین اثر از طرح پژوهشی «مجموعه اسناد و مدارك خلیج ‌‌فارس»، پژوهشی است كه كار تألیف آن از سوی آقایان محمدحسن گنجی، محمدباقر وثوقی، جواد صفی‌نژاد، امیرهوشنگ انوری و خانم فاطمه فریدی‌مجید، همراه با مقدمه، تدوین و بازبینی آقای دكتر حسن حبیبی به انجام رسیده است. در این كتاب سعی بر آن شده تا، بر پایه اسناد جغرافیایی مشهور، مسلم و مستند، برگی دیگر بر حقایق خلیج فارس گشوده شود و واقعیتی كه بر تمامی نقشه‌های اصلی «خلیج فارس» رفته، دگر بار و همراه با توضیحات و نكته‌های تاریخی و جغرافیایی شایسته تأمل، به فرهیختگان و صاحبنظران عرضه شود. كتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی در سه بخش به بررسی نقشه‌های متعدد و گزینش‌شده در ارتباط با موضوع خلیج فارس می‌پردازد: بخش اول: «مكتبهای نقشه‌نگاری حوزه‌های اسلامی و اروپایی و برخی از مشخصات آنها»، بخش دوم: «نقشه‌ها و توصیف آنها» و بخش سوم: «پیوستها». در بخش اول به نقشه‌نگاری حوزه اسلامی شامل مكتبهای عراقی و بلخی پرداخته ‌شده است. همچنین مكتبهای هفت كشور ایرانی، هفت اقلیم یونانی، بلخی، نجیب بكران و مكه مركزی نیز در این بخش معرفی شده و در ادامه به معرفی جغرافیدانان و نقشه‌نگاران حوزه اسلامی پرداخته شده است. معرفی و بررسی نقشه‌نگاری حوزه اروپایی از جمله مكتبهای بطلمیوسی، نقشه‌نگاری ایتالیایی، نقشه‌نگاری هلندی، نقشه‌نگاری آلمانی، نقشه‌نگاری فرانسوی و... نیز از دیگر موضوعات این بخش است. بخش دوم نیز به نقشه‌های دوران اسلامی و اروپایی اختصاص دارد. بخش پیوست‌ها شامل دو فصل «نگاهی دوباره به چند نقشه» و «فهرستها» است كه به معرفی چند نقشه جالب توجه می‌پردازد و فهرست‌هایی با عنوان نام نقشه‌نگاران، موضوعات، نقشه‌ها و... را جهت دسترسی آسان به مطالب كتاب ارائه می‌دهد. همچنین پاره‌ای توضیحات تكمیلی در این بخش ارائه شده كه خواننده را در درك بهتر نقشه‌ها یاری می‌رساند. لازم به یادآوری است، كتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی در چهارمین دوره جایزه كتاب فصل، در بخش «تاریخ و جغرافیا» شاخه «تألیف»، به عنوان یكی از كتاب‌های برتر منتشر شده در فصل زمستان سال 1386 معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین این كتاب در دومین جشنواره بین‌المللی فارابی كه دی‌ماه سال 1387 برگزار شد، موفق به كسب رتبه نخست در گروه تاریخ، جغرافیا و باستان‌شناسی، با كسب امتیاز كم‌سابقه‌ 188 از 190، شد. مؤلفان كتاب وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی نیز در نخستین جشنواره ملی «نوآوری و شكوفایی» كه از 13 تا 15 بهمن‌ماه سال 1387 برگزار شد، به سبب طرح پژوهشی «وصف خلیج فارس در نقشه‌های تاریخی»، به عنوان برگزیده در بخش «دانشمندان حوزه و دانشگاه» معرفی شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

امامزاده‌ها و تربت برخی از پاكان و نیكان
(جلد اول: تهران، شمیرانات و شهرری- كــار گـروهــی بـنیـاد ایران‌شناسی)
طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی: دكتر حسن حبیبی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1388
قطع: سلطانی (A3) تعداد صفحات: 514
بهاء : 3300000
این كتاب، نخستین جلد از مجموعه طرح پژوهشی «اماكن مذهبی ایران» است كه در معاونت پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، به صورت كار گروهی و موضوع میان‌رشته‌ای، به سرانجام رسیده است. كتاب امامزاده‌ها و تربت برخی از پاكان و نیكان بنا دارد با بررسی میدانی و ارائه اطلاعات دقیق درباره امامزاده‌ها و بقاع متبركه ایران، این میراثهای دینی و فرهنگی ارزشمند ایران‌زمین را معرفی كند. در نخستین جلد از این مجموعه، 118 امامزاده و بقعه برخی از پاكان و نیكان از تهران، شمیرانات و شهرری معرفی و بررسی شده است. در آغاز هر یك از بقاع، به طور خلاصه معرفی شده‌اند، آنگاه به نشانی، بانی و مدیریت آن اشاره شده و سرانجام به‌ طور تفصیلی در چهار بخش شامل: 1. موقعیت بقعه؛ 2. تاریخچه بقعه (الف- نام و نشان صاحب بقعه، ب- سابقه بنا و حدود و ثغور آن)؛ 3. محوطه و معماری كنونی بقعه؛ 4. توضیحات تكمیلی و ملاحظات (شامل: زائران، نذورات، موقوفات، مراسم، دفن‌شدگان، بانیان و هنرمندان، متولیان و خادمان) پرداخته شده است. در پایان نیز از راویان محلی كه در شناسایی بقعه یاری‌گر پژوهشگران این اثر بوده‌اند، یاد ‌شده است. كتاب امامزاده‌ها و تربت برخی از پاكان و نیكان كار گروهی از كارشناسان رشته‌های معماری، هنر، ادبیات، تاریخ، باستان‌شناسی، جغرافیا، جامعه‌شناسی، گرافیك، علوم كامپیوتر و همچنین علوم دینی است و در قطع سلطانی بزرگ، در 520 صفحه رنگی و مصور، وارد عرصه كتاب ایران شده است. شایان ذكر است، این كتاب طی چند سال كار مستمر و مشتمل بر مراحل پژوهش‌های میدانی و كتابخانه‌ای گسترده به انجام رسیده و نمونه موفق یك كار گروهی در ایران است. از همین‌رو، این كتاب در دهمین دوره جایزه كتاب فصل (ویژه آثار به چاپ رسیده در تابستان سال 1388)، برگزیده بخش «دین» در شاخه (كلیات اسلام) شد. لازم به یادآوری است، بررسی امامزاده‌ها و تربت برخی از پاكان و نیكان سایر شهرستانهای استان تهران و نیز سایر استانها و شهرستانهای كشور به طور همزمان در دست تهیه، آماده‌سازی و چاپ است. همچنین در این مجموعه پژوهشی اطلاعات مربوط به اماكن آیینی تهران نیز تهیه شده و از همین مجموعه جلد نخست از كتاب مساجد ایران با عنوان مساجد دیرینه سال تهران آخرین مراحل چاپ را سپری می‌كند و به زودی روانه بازار كتاب كشور خواهد شد.

بررسی تاریخی، سیاسی و اجتماعی اسناد بندرعباس(1321 – 1226 ه.ق)
تحقیق و تدوین: دكتر حسن حبیبی و دكتر محمدباقر وثوقی
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1387
بها: 2200000 ریال
قطع: رحلی تعداد صفحات: 488
این كتاب حاصل تحقیق و تدوین آقایان دكتر حسن حبیبی و دكتر محمدباقر وثوقی است، كه به بررسی تاریخی- سیاسی اسناد بندرعباس در یك فاصله زمانی حدوداً صدساله پرداخته است. از ویژگی‌های بارز این كتاب می‌توان به گردآوری حدود 400 سند بندرعباسی كه در طول مدت قابل ملاحظه‌ای با جستجو در مدارك و مآخذ گوناگون تهیه شده است، اشاره كرد. این كتاب شامل یك مقدمه و پنج بخش است. در مقدمه آن كه به قلم آقای دكتر حسن حبیبی نگارش یافته، درباره بخشهای مختلف كتاب به طور اجمال سخن به میان آمده و شیوه تدوین این اثر معرفی ‌شده است. در بخش اول كتاب، به وضعیت بندرعباس در دوره شاه‌ عباس اول، تجارت خلیج‌فارس و حوزه اقیانوس هند، زمینه‌های افول و ركود بندرعباس، وضعیت بندرعبارس در دوره‌ نادرشاه، جنگ قدرت در بندرعباس در این دوره و رقابت بندرعباس و مسقط پرداخته ‌شده است. در بخش دوم، وضعیت بندرعباس در دوره قاجاریه بررسی شده و شیوه‌های جدید استعماری انگلیس در این حوزه، چگونگی شكل‌گیری آل‌سعود و توسعه قدرت سلاطین مسقط در بندرعباس، گمركات بندرعباس و... مورد بازكاوی قرار ‌گرفته است. بخش سوم كتاب نیز به بررسی اسناد بندرعباسی از منظر زبانی، ادبی، روابط خارجی و... و بخش چهارم به فهرست توصیفی و متن اسناد مربوط به این حوزه پرداخته است. در پایان نیز پیوستی تكمیلی از شرح حال افراد، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به خلیج فارس، نقشه كاروانسراهای مسیر بندرعباسی- شیراز و... آورده شده است.

گزیده مقالات و اخبار روزنامه‌های مهم درباره‌ خلیج فارس (1320 – 1253 ه.ش)
مقدمه و بررسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بازبینی نهایی: دكتر حسن حبیبی
تدوین: امیرهوشنگ انوری
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1387
بها: 3200000 ریال
قطع: رحلی تعداد صفحات: 716
این كتاب پژوهشی است گسترده، جامع و روشمند درباره خلیج فارس در مطبوعات فارسی‌زبان كه حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به خلیج فارس را به تفكیك مورد بررسی قرار می‌دهد و از سوی آقای امیرهوشنگ انوری، با بررسی و نظارت آقای دكتر حسن حبیبی به انجام رسیده است. در مقدمه كتاب، تحولات خلیج فارس از ابتدای عصر ناصری تا پایان دوره رضاشاه و جایگاه مطبوعات در مطالعات خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و درباره نقش اطلاع‌رسانی روزنامه حبل‌المتین، مطبوعات بومی و مطبوعات چاپ خارج از ایران، چاپ آلمان و چاپ تهران درباره خلیج فارس سخن به میان آمده است. همچنین در این بخش به اهداف و ضرورت تألیف كتاب و چگونگی انتخاب اطلاعات آن اشاره شده است. این كتاب شامل چهار بخش است. بخش اول، به مباحث سیاسی از جمله اهمیت و ثروت خلیج فارس، روابط بین‌الملل و خلیج فارس، استعمار در خلیج فارس و... پرداخته است. بخش دوم، به مباحث اقتصادی اختصاص دارد كه موضوعاتی چون تجارت و دریانوردی در خلیج فارس، مالیه و گمرك در كرانه‌ها و جزایر ایرانی خلیج فارس، قاچاق در خلیج فارس و... را در بر‌گرفته است. در بخش سوم نیز به مباحثی چون تاریخ و جغرافیای خلیج فارس، رفاه و آموزش عمومی در خلیج فارس، ویژگی‌های اجتماعی مردم خلیج فارس و... پرداخته شده است. بخش چهارم نیز شامل توضیحات تكمیلی درباره‌ برخی مفاهیم، نام روزنامه‌ها،‌ افراد و قبایل،‌ رویدادهای مهم، تشكیلات، سازمانها، نشریات و... است. همچنین فهرستهای موضوعی بندرعباس، بندرلنگه، بندر بوشهر و... در این بخش قرار دارد.

خلیج فارس در نگاه ایرانیان
به اهتمام: امیرهوشنگ انوری
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1386
بها: 850000 ریال
قطع: وزیری تعداد صفحات: 352این كتاب با پیشگفتاری درباره اهمیت خلیج فارس در زمینه مطالعات جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، روابط بین‌الملل و... آغاز شده است. بخش مقدمه به بررسی موقعیت جغرافیایی خلیج فارس، چگونگی شكل‌گیری آن و موقعیت آن در دوران زمین‌شناسی و... اختصاص دارد. این بخش همچنین به روش بررسی تحولات خلیج فارس، وضعیت پژوهشهای ایرانیان درباره خلیج فارس، علت كاستی مطالعات ایرانی و غیر ایرانی درباره این حوزه و ویژگی‌ مقالات مندرج در كتاب اختصاص یافته است. كتاب خلیج فارس در نگاه ایرانیان شامل 14 مقاله از پژوهشگران برجسته حوزه خلیج فارس از جمله آقایان احمد اقتداری، سعید نفیسی، محمدجواد مشكور، یوسف مجید‌زاده، محمدابراهیم باستانی پاریزی و... است كه نام، جغرافیای تاریخی، اسناد مربوط به خلیج فارس، تاریخچه كاوشهای باستان‌شناسی در این حوزه، موقعیت خلیج فارس در دوره‌های تاریخی، تجارت و سفرهای دریایی خلیج فارس، كشورهای حوزه خلیج فارس و... را مورد بررسی قرار داه‌اند.

خلیج فارس در حدیث دیگران
به اهتمام: امیرهوشنگ انوری
انتشارات بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1386
بها: 900000 ریال
قطع: وزیری تعداد صفحات: 384
این كتاب كه به اهتمام آقای امیرهوشنگ انوری به زیور طبع آراسته شده، با هدف آگاه‌سازی نظام‌مند از پژوهشهای غیر ایرانیان درباره خلیج فارس تدوین شده و شامل 14 مقاله از پژوهشگران غیر ایرانی و ایرانیان خارج از كشور از جمله ژوزه مانوئل گارسیا، ویلم فلور، دیوید وایتهاوس، جان هانسمن و... است كه موضوعاتی چون اسامی خلیج فارس در منابع پرتغالی، نیروی دریایی ایران در خلیج فارس در قرن هجدهم، تجارت خلیج فارس در دوره باستان، خلیج فارس در اسناد تاریخی، مناطق باستانی خلیج فارس، اوضاع سیاسی این حوزه و جزیره سیراف و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این میان، چهار مقاله به بررسی پیشینه تاریخی سیراف، اقتصاد شكوفای این جزیره، راه‌های ارتباطی آن، كشاورزی سیراف و افول آن می‌پردازند و اهمیت این جزیره‌ تاریخی را نشان می‌دهند.

کتابشناسی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی- بر مبنای مجموعه كتابخانه ملی (جلد اول آ- ف/ جلد دوم: ق- ی و نمایه‌ها)
زیر نظر: پوری سلطانی و كامران فانی
به كوشش: شهده سلطانی، شهره طراوتی، محسن شجاعی و واهیك وسكان
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد ایران‌شناسی، چاپ اول: 1386
بها: 6600000 ریال (یك دوره)
قطع‌: رحلی كوچك تعدادصفحات: 2683
این كتاب، كتابشناسی از كتابهایی است كه خارجیان به زبانهای غیر از فارسی و عربی در مورد ایران و اسلام تألیف یا ترجمه كرده‌اند؛ كتابشناسی مذكور شامل آثار فارسی و عربی نمی‌شود. شمار عنوانهای مجموعه حاضر در هریك از زبانها به ترتیب زیر است: 7882 عنوان کتاب به زبان انگلیسی، 3027 عنوان کتاب به زبان روسی، 2279 عنوان کتاب به زبان فرانسه، 770 عنوان کتاب به زبان آلمانی و 20 عنوان کتاب به زبانهای دیگر است. همچنین در راستای تسریع در بازیابی مدخل‌ها نیز هشت نمایه موضوعی و نمایه‌هایی براساس زبان آثار تدارك دیده ‌شده‌اند، كه در مجموع نمایه‌های تدوین‌شده بر اساس زبان آثار به 22 هزار و 180 شناسه می‌رسد. در این مجموعه فهرست آثار ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی تا سال‌ 1384 درج شده كه قرار است آثار دیگر نیز در مجلدهای بعدی فهرست شوند. به علاوه سفرنامه‌هایی كه در مجموعه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی كتابخانه ملی وجود دارند نیز در آینده به این مجموعه افزوده خواهند شد. كتابشناسی ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی به آثار گوناگونی همچون «سفرنامه سِرآنتونی شرلی» كه در سال 1613 میلادی در لندن منتشر شده، و یا «سفرنامه پیترو دلا واله» كه در سال 1662 میلادی در فرانسه به چاپ رسیده و یا ترجمه‌ای آلمانی از قرآن كریم اثر «تئودور آرنولد» كه در سال 1746 منتشرشده، اشاره كرده است.


  کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩٣
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایران شناسی،شهرک والفجر
  طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات