اخبار و رویدادهای ایران‌شناسی آرشیو
گزارش ایران‌شناسی

فصلنامه گزارش ایران‌شناسی که درگذشته به شکل و شمايل کتاب منتشر می‌گرديد در فصل جديد انتشار دستخوش تغييرات اساسی شده است و در قالب فصلنامه‌ای منظم و متنوع و به‌صورت الکترونيکی به نظر علاقه‌مندان خواهد رسيد.

ادامه ...
مطالعات خلیج‌ فارس

فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی نشریه‌ای علمی است که از سال ۱۳۹۳ منتشرمی‌شود،از همكاری با پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.

ادامه ...
مطالعات ایران‌شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی از پاییز ۱۳۹۴ منتشر می‌شود . مباحث تخصصی ایران‌شناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود.

ادامه ...
فصلنامه فرانما

فصلنامه فرانما به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی به صورت دیجیتال منتشر می شود.انتشار مقاله ها و اطلاعات گوناگون در زمینه نقد و معرفی منابع مکتوب و دیداری ایران‌شناسی از جمله زمینه های فعالیت این فصلنامه است.

ادامه ...
دستاوردهای جهان ایران‌شناسی

دستاوردهای علمی جهان ایران‌شناسی

سال اول، شماره سوم، بهار 1401

زیر نظر: دکتر عبدالمجید میردامادی

ادامه ...