مطالعات خلیج‌فارس

فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس

فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی نشریه‌ای علمی است که از سال ۱۳۹۳ منتشر می‌شود،از همكاری با پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.ادامه ...

مطالعات ایران‌شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی از پاییز ۱۳۹۴ منتشر می‌شود. مباحث تخصصی ایران‌شناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته می‌شود.

ادامه ...

گزارش ایران‌شناسی

فصلنامه گزارش ایران‌شناسی

فصلنامه گزارش ایران‌شناسی که در گذشته به شکل و شمايل کتاب منتشر می‌گرديد در فصل جديد انتشار دستخوش تغييرات اساسی شده است و در قالب فصلنامه‌ای منظم و متنوع و به‌صورت الکترونيکی به نظر علاقه‌مندان خواهد رسيد.

ادامه ...

فصلنامه فرانما

فصلنامه فرانما

فصلنامه فرانما به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی به صورت دیجیتال منتشر می‌شود.انتشار مقاله‌ها و اطلاعات گوناگون در زمینه نقد و معرفی منابع مکتوب و دیداری ایران‌شناسی از جمله زمینه‌های فعالیت این فصلنامه است.ادامه ...